110-lecie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego

Jubileusz 110 - lecia Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego odbył się 26 października w Zakopanem. Adwokatura krakowska od 2017 r. jest partnerem TOPR i wspiera go merytorycznie.

W wypełnionej po brzegi sali kongresowej Hotelu Nosalowy Dwór zebrało się ponad 500 zaproszonych gości – przyjaciół TOPR, w tym przedstawiciele wielu służb ratowniczych cywilnych i wojskowych oraz koledzy ze słowackiej Horská Záchranná Služba, którzy ramię w ramię zmagali się z trudami niedawnej, skomplikowanej akcji ratunkowej na Giewoncie i Jaskini Wielkiej Śnieżnej.

Uroczystość była także Dniem Ratownika, a szeregi TOPR zasili nowi ratownicy, którzy z przejęciem wypowiedzieli rotę ślubowania, a moment ten był najbardziej przejmujący i podniosły w trakcie całego Jubileuszu.

Warte podkreślenia jest, że TOPR był także w październiku br. organizatorem zakończonego dużym sukcesem - Międzynarodowego Kongresu Ratownictwa Górskiego ICAR – (International Commission for Alpine Rescue).

Adwokatura krakowska od 2017 r. jest partnerem TOPR i wspiera go merytorycznie, co wpisuje się w program działalności Izby, jako społecznie odpowiedzialnej.

Krakowską Izbę Adwokacką reprezentowali adw. Andrzej Tarnawski (ratownik, członek TOPR, członek - założyciel Stowarzyszenia TOPR), adw. Angelika Arter oraz adw. Dariusz Gradzi.

Serdeczne gratulacje dla całej Drużyny TOPR na ręce Pana Naczelnika Jana Krzysztofa!

 Adw. Dariusz Gradzi

#nowoczesnaadwokatura


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry