34 nowych adwokatów w izbie kieleckiej


Świętokrzyska Izba Adwokacka przyjęła w swe szeregi 34 młodych adwokatów, którzy w marcu tego roku złożyli egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym. Uroczystość ślubowania odbyła się 12 lipca w wypełnionej po brzegi Sali Portretowej Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Zabytkowe wnętrza barokowego pałacu, zbudowanego w I połowie XVII wieku, były świadkiem wielu wydarzeń historycznych. Tu mieściła się Szkoła Akademiczno – Górnicza, założona w 1816 r. przez Stanisława Staszica, stacjonował tu również Sztab Legionów Józefa Piłsudskiego. Wyjątkowość tego miejsca i jego symbolika, dodała uroczystości powagi i doniosłości. Nowi członkowie Palestry Świętokrzyskiej przybyli w towarzystwie rodzin i przyjaciół, łącząc tym samym przeszłość miejsca ceremonii z teraźniejszością ich obecności.

Uroczystość ślubowania uświetnili znamienici goście, wśród których znaleźli się m.in. przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w Kielcach SSO Alina Bojara, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu adw. Marek Jagielski, byli dziekani Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach adw. Stanisław Szufel i adw. Edward Rzepka, zastępca Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. Bożena Łopacińska-Dragan, SSO Beata Piwko, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej oraz wielu kieleckich adwokatów, a także patroni, rodziny i przyjaciele młodych adwokatów.

Ceremonię rozpoczęło przedstawienie nowoprzyjętych w szeregi Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach adwokatów, którzy kolejno wchodzili na salę, ubrani po raz pierwszy w togi. Stało się już tradycją, że osoba najlepiej zdająca egzamin otrzymuje togę, ufundowaną przez Okręgową Radę Adwokacką, którą dziekan wręczył adw. Maciejowi Zwierzchowskiemu.

W uroczystym akcie ślubowania udział wzięli: Paulina Bator, Mateusz Brzeziński, Magdalena Dyl, Rafał Falana, Piotr Grudziecki, Damian Herman, Aleksandra Hojnowska, Filip Irski, Rafał Karpiński, Magdalena Kobryń, Katarzyna Kocik, Natalia Kolarska, Jarosław Kowalski, Robert Kozubek, Radosław Krakowiak, Joanna Mazurkiewicz, Aleksandra Miślińska-Wisowaty, Konrad Pater, Milena Pietrasiewicz, Karolina Pietrzak-Radosz, Amanda Pniewska, Ewa Raczkowska, Urszula Rakowska, Paweł Rzońca, Adrian Sadaj, Tomasz Surdej, Paulina Szulwic, Sławomir Ślusarczyk, Dariusz Włoch, Urszula Wójcik, Michał Zelek, Agnieszka Zuba, Maciej Zwierzchowski.

Wszystkich zgromadzonych powitał dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach - adwokat Jerzy Zięba. W przemówieniu gratulował rozpoczęcia zawodowej drogi w Adwokaturze, jednocześnie przypominając, aby w życiu zawodowym młodzi adwokaci kierowali się zasadami etyki oraz godności zawodu. Wskazywał, że misją Adwokatury jest strzeżenie godności narodowej, swobody wyrażania myśli, a przede wszystkim wolności i godności jednostki. Adwokatura narodziła się z konieczności obrony tych wartości, stając się jednocześnie ich strażnikiem. Advocare oznacza wezwanie na pomoc. Adwokaci wierni hasłu wypisanemu na sztandarze Adwokatury Polskiej „Pomoc potrzebującym” zawsze stają tam, gdzie w nierównej konfrontacji jednostki z władzą, człowiek potrzebuje pomocy. Adwokatura to nie tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie. Adwokatura winna służyć człowiekowi i bronić jego niezbywalnych praw, mających swe źródło w przyrodzonej godności osoby ludzkiej.

Dziekan wskazał również, że jednym z filarów Adwokatury jest jej historia i tradycja, bez pamięci o których skazana byłaby na utratę swojej tożsamości. Przypomniał także, że jest to zawód zaufania publicznego, który opiera się na czterech filarach: niezawisłym samorządzie, immunitecie, tajemnicy adwokackiej i etyce zawodowej. Dziekan życzył młodym adwokatom, by nie zapominali o swojej misji i czerpali radość z niesienia pomocy innym. Na zakończenie swojego wystąpienia przekazał składającym ślubowanie życzenia wielu sukcesów na polu zawodowym i osobistym. Zaapelował także, cytując słowa św. Jana Pawła II: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali.

Głos zabrała również SSO Alina Bojara, która podziękowała za dotychczasową współpracę w ramach Komisji Egzaminacyjnej oraz życzyła nowym adeptom sztuki adwokackiej profesjonalizmu, zaangażowania i gorliwości w spełnianiu swych obowiązków.

Były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach adw. Stanisław Szufel, w przemówieniu przypomniał o właściwej postawie adwokata, opierającej się na przestrzeganiu zasad godności wykonywania zawodu oraz etyki. Odniósł swe rozważania do postrzegania adwokatów przez społeczeństwo i ich roli w kształtowaniu etosu prawnika.

Adw. Maciej Zwierzchowski, adw. Robert Kozubek i adw. Karolina Pietrzak – Radosz, którzy najlepiej zdali egzamin zawodowy, otrzymali od Wydawnictwoa Wolters – Kluwer nagrody książkowe, a każdy ze ślubujących otrzymał miesięczny, bezpłatny dostęp do systemu informacji prawnej LEX. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach, SSO Alina Bojara, wręczyła najlepiej zdającemu i najlepiej zdającej egzamin adwokacki grafiki przedstawiające gmach Sądu Okręgowego w Kielcach, który w roku bieżącym obchodzi stulecie swojego istnienia, życząc przy tym by w gmachu tym wypełnianie obowiązków zawodowych było przyjemnością. Trójka laureatów otrzymała również z rąk dziekana albumy Kielce przez stulecia, dokumentującego historię miasta. 

Adwokat Maciej Zwierzchowski, jako przedstawiciel ślubujących adwokatów, w imieniu koleżanek i kolegów podziękował dziekanowi, zastępcy kierownikowi szkolenia, wykładowcom, patronom, członkom komisji egzaminującej oraz rodzinom ślubujących za ich wysiłek, zaangażowanie i wsparcie.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie ślubowania przez młodych adeptów Palestry Świętokrzyskiej, poprzez uroczyste i publiczne wygłoszenie roty przysięgi należytego wypełniania swoich zawodowych powinności, które to zostały potwierdzone przez podpisy pod protokołem ślubowania.

Na zakończenie uroczystej ceremonii, wszyscy zebrani w zabytkowych wnętrzach Pałacu wysłuchali koncertu Marty Kostur – artystki związanej ze Sceną Autorską STUDIO Marka Tercza w Kieleckim Centrum Kultury, laureatki licznych konkursów poezji śpiewanej, której na fortepianie akompaniował Paweł Piotrowski.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/