65-lecie Izby Koszalińskiej


W ubiegłą sobotę 14 kwietnia 2018 r. w Izbie Adwokackiej w Koszalinie odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru ufundowanego przez adwokatów i aplikantów adwokackich Izby. W ten sposób Izba zaakcentowała 65-lecie swojego istnienia. Wydarzenie to wpisuje się także w obchody 100-lecia Adwokatury Polskiej.

Patronat honorowy nad uroczystością objął prezydent Koszalina Piotr Jedliński. Uświetnili ją także swoją obecnością:  senator adw. Piotr Zientarski, adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, adw. Andrzej Zwara, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni dziekani i przedstawiciele innych izb adwokackich w kraju. Na uroczystość licznie przybyli adwokaci i aplikanci adwokaccy Izby.

O godz.16.30 w kościele Parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie rozpoczęła się uroczysta msza święta, podczas której bp Edward Dajczak wygłosił piękną homilię o miłości bliźniego i dokonał uroczystego poświęcenia sztandaru.

Następie uczestnicy uroczystości udali się do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, gdzie zostali powitani przez aktorów teatru, którzy przedstawili krótki rys historyczny tworzenia odrodzonej Adwokatury Polskiej. Podkreślili w szczególności jej znaczenie w budowaniu odrodzonego Państwa Polskiego. Wskazali zasługi adwokatów w procesie budowy niemal od podstaw sądownictwa na terenie byłego zaboru rosyjskiego, akcentując, że to właśnie adwokaci stanowili ważną grupę inteligencji polskiej, a na wielu płaszczyznach najważniejszą. Angażowali się w działalność publiczną, tworzyli polskie biblioteki lub sponsorowali je, wydawali czasopisma, powoływali saloniki towarzyskie. Z uwagi na fakt, że znaczna część adwokatów angażowała się bezinteresownie w obrony polityczne, popularność ich w społeczeństwie była ogromna.   

Po wprowadzeniu  historycznym prowadzący zaprosili na scenę prezydenta miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego, dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie adw. Ryszarda Bochnię, rodziców chrzestnych sztandaru i pocztu sztandarowego.  Dziekan ORA w Koszalinie odczytał uchwałę ORA o ufundowaniu sztandaru, po czym jego rodzice chrzestni adw. Elżbieta Nowak i adw. Leon Kasperski przekazali sztandar prezydentowi miasta. Następnie prezydent wręczył sztandar dziekanowi ORA, który dokonał jego prezentacji i przekazał go pocztowi sztandarowemu.

Po ceremonii przekazania sztandaru głos zabrał prezydent Piotr Jedliński. Podkreślił rolę i znaczenie Adwokatury w życiu społecznym.

Myśl historyczną kontynuował dziekan - adw. Ryszard Bochnia, skupiając się na przedstawieniu dziejów Izby i jej wybitnych postaci. Wspomniał o wielu adwokatach, którzy nie tylko rzetelnie wykonywali swoją powinność zawodową, ale także zaangażowali byli w budowanie i funkcjonowanie samorządu adwokackiego w czasach, w których władza nie była gwarantem przestrzegania praw i wolności obywatelskich. Podkreślił rolę adw. Anny Boguckiej-Skowrońskiej w obronach politycznych stanu wojennego.

Po wystąpieniu dziekana głos zabrał adw. Jacek Trela, prezes NRA, który także odwołał się do historii Adwokatury i wskazał na jej aktualną rolę w obronie konstytucyjnych praw i wolności, a także najważniejszych instytucji w państwie, takich jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, czy Krajowa Rada Sądownictwa.

Następnie uhonorowano sześciu adwokatów odznaką Adwokatura Zasłużonym, którą wręczył prezes NRA. Odznaczenia przyjęli: adw. Tomira Gęgotek, adw. Maria Eider, adw. Piotr Tomaka–Wacławski, adw. Janusz Psiuch oraz adw. Krzysztof Gularowski. W imieniu odznaczonych słowa podziękowania wyraził adw. Piotr Tomaka-Wacławski.

W dalszej części głos zabrali senator RP - adw. Piotr Zientarski i adw. Anna Bogucka-Skowrońska.

Po wystąpieniach uczestnicy uroczystości przenieśli się do foyer teatru, gdzie odbyła się sesja zdjęciowa, podczas której goście wręczali upominki na ręce Pana Dziekana Ryszarda Bochni.

W ramach części artystycznej obecni obejrzeli spektakl "Czekamy na sygnał" Tomasza Ogonowskiego. Była to opowieść z nowymi aranżacjami klasycznych utworów polskiej muzyki punkowej i alternatywnej, opowiadająca o trudnym doświadczeniu pokoleniowym dzisiejszych pięćdziesięciolatków. Ludzi, którzy pamiętają kryzysy, zaciskanie pasa, dobrobyt na kredyt, żywność na kartki, strajki, pacyfikacje, powstanie Solidarności, stan wojenny, transformację, a teraz żyją w Polsce, NATO i Unii Europejskiej. Przebojowe w wymowie, poważne w ujęciu tematu, energetyczne, dowcipne i błyskotliwie przedstawienie Stowarzyszenia Aktorzy po Godzinach niosło przekaz, że najgorszą postawą człowieka wobec kryzysu wartości jest obojętność.

Warto wspomnieć także o przygotowanej dla gości – przedstawicieli NRA oraz zaproszonych izb adwokackich, wycieczce do Gąsek, gdzie mieli okazję podziwiania wspaniałych walorów naszego wybrzeża  z latarni morskiej. Wspólne spędzanie czasu było doskonałą okazją do integracji i wymiany doświadczeń dotyczących najważniejszych aktualnych spraw związanych zarówno z obchodami 100-lecia Adwokatury, jak również funkcjonowania adwokatów w przestrzeni zawodowej i samorządowej.

Obchody 100-lecia Adwokatury i 65-lecia Izby w Koszalinie zapisały się w pamięci uczestników nie tylko refleksją związaną z Jubileuszem, ale także były powodem do dumy, ponieważ przekaz medialny z tej uroczystości, jej szczególnie podniosłego charakteru, wykreował pożądany wizerunek naszej grupy zawodowej.

Adw. Elżbieta Nowak

wicedziekan ORA w Koszalinie


Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 167

Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 169
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry