Adam Zagajewski otrzymał odznakę "Adwokatura Zasłużonym"

Wieczór autorski Adama Zagajewskiego odbył się 11 lutego br. w Klubie Adwokata im. adw. Janiny Ruth Buczyńskiej w Krakowie. Poeta został uhonorowany odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

Poeta czytał swoje wiersze, w większości jeszcze niepublikowane, których obecni wysłuchali w niezwykłym skupieniu.

W wieczorze oprócz poety udział wzięła prof. Anna Czabanowska–Wróbel, która pokrótce przedstawiła dorobek Adama Zagajewskiego. Na zakończenie wieczoru wystąpił wybitny gitarzystka klasyczny Dymitro Holovenko, który grał m.in. utwory kompozytorów hiszpańskich.

Koncert zorganizowany przez Naczelną Radę Adwokacka otworzył dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie adw. Paweł Gieras, witając zebranych licznie gości.

Adam Zagajewski został odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, a specjalny adres autorstwa Prezesa NRA adw. Jacka Treli został wygłoszony przez adw. Stanisława Kłysa, który był pomysłodawcą tego koncertu.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 4 lutego 2020 roku jednogłośnie postanowiło przyznać Adamowi Zagajewskiemu adwokackie odznaczenie – „Adwokatura Zasłużonym”.

"Czynimy to z tym większą radością, że wszystkie Pana życiowe wybory i dokonania, o czym przekonujemy się od lat, zawsze dotyczyły człowieka i były podyktowane największym humanizmem. Jak nikt potrafi Pan w pięknej poetyckiej formie mówić nie tylko
o humanizmie, ale o potrzebie obrony prawa, które jest niezbywalną częścią obrony przed bezprawiem, dyktaturą upudrowaną jedynie pozorami demokracji, a w istocie kryjącą w sobie wszelkie cechy zniewolenia drugiego człowieka. Taka postawa – obrony ładu, porządku demokratycznego i wolnego człowieka, była i jest od zawsze powołaniem Adwokatury, która wie, że prawo „...wytrwałe jak sprężyny zegarów na zamkowych wieżach, dźwiga i wzmacnia ramiona wolnych ludzi”.

Niech Pana twórczość wzmacnia Adwokaturę, wolnych ludzi, których zadaniem jest ochrona i poszanowanie prawa do godności każdego człowieka." - czytamy w uzasadnieniu odznaczenia.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry