Adw. Aleksandra Przedpełska dziekanem izby częstochowskiej

Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie została ponownie wybrana adw. Aleksandra Przedpełska. Wyboru dokonano podczas Zgromadzenia izby 21 maja. 

Na Zgromadzeniu stawiło się blisko 180 adwokatów izby. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował opiekun izby, adw. Jerzy Zięba, członek Prezydium NRA.

Wszystkim uczestnikom Zgromadzenia adw. Aleksandra Przedpełska, dziekan, złożyła sprawozdanie z najważniejszych wydarzeń izby. Po części sprawozdawczej Okręgowej Rady Adwokackiej, głos zabrali adwokaci, przedstawiając swoje uwagi i problemy z życia zawodowego oraz wyrażając nadzieję na zmiany w dobrym kierunku. Głos zabrał także adw. Zięba. 

Na dziekana izby kandydowało dwóch adwokatów: adw. Aleksandra Przedpełska i adw. Ewa Coner.

Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie została ponownie wybrana adw. Aleksandra Przedpełska.

Prezesem Sądu Dyscyplinarnego ponownie został adw. Jarosław Dawid.

Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano ponownie adw. Jarosława Badka.

Rzecznikiem Dyscyplinarnym został adw. Marek Proszewski (wieloletni Rzecznik Dyscyplinarny w ORA).

Następnie zgłaszano kandydatów na członków Rady, Sądu Dyscyplinarnego, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury. Wybrano również 6 delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Poniżej przedstawiamy poszczególne składy /wg ilości oddanych głosów/:

Okręgowa Rada Adwokacka:
1. adw. Marcin Karpiński
2. adw. Jacek Kalinowski
3. adw. Jerzy Grys
4. adw. Ewa Coner
5. adw. Michał Pacho
6. adw. Paweł Jędrzejewski
7. adw. Piotr Fik
8. adw. Marcin Kubik
9. adw. Tomasz Ogłaza
10. adw. Mariusz Kostrzewski
zastępcy:
adw. Adam Kasperkiewicz
adw. Janusz Bilski


Komisja Rewizyjna:
1. adw. Marta Jagodzińska-Wróbel
2. adw. Konrad Przedziński
3. adw. Wiesław Pasieka

Sąd Dyscyplinarny:
1. adw. Marcin Bagiński
2. adw. Rafał Niski
3. adw. Kostrzewski Daniel
4. adw. Artur Majer
5. adw. Tomasz Wolniakowski
6. adw. Tomasz Kilanowski
7. adw. Marcin Mastalerz
8. adw. Jolanta Kierocińska
9. adw. Rafał Kowalski
10. adw. Krzysztof Kaczmarek
11. adw. Krystian Przedziński
12. adw. Michał Dziadkiewicz
13. adw. Olga Tanerska
14. adw. Katarzyna Piekacz
zastępcy:
1. adw. Łukasz Niestrój
2. adw. Marcin Storczyk

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury:
1. adw. Jarosław Dawid
2. adw. Michał Pacho
3. adw. Marek Proszewski
4. adw. Wojciech Mądrzycki
5. adw. Mariusz Kostrzewski
6. adw. Adam Kasperkiewicz.

adw. Aleksandra Przedpełska, dziekan izby częstochowskiej

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski