Adw. Bartosz Golejewski dziekanem ORA w Gdańsku

Podczas zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Pomorskiej Izby Adwokackiej, które odbyło się zdalnie 23 stycznia 2021 r. wybrano nowe władze izbowe. Dziekanem został adw. Bartosz Golejewski, prezesem sądu dyscyplinarnego został adw. Dariusz Olszak, rzecznikiem dyscyplinarnym – adw. Jakub Tekieli, zaś przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została adw. Barbara Zwara.

Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali wybrani:

adw. Dariusz Strzelecki

adw. Jerzy Glanc

adw. Marcin Derlacz

adw. Marek Karczmarzyk

adw. Andrzej Zwara

adw. Bartosz Golejewski

adw. Jerzy Luranc

adw. Sylwia Grzybowska

adw. Janusz Masiak

adw. Agnieszka Kanawka

adw. Dariusz Maciejewski

adw. Małgorzata Strzelecka

adw. Jakub Tekieli

adw. Dariusz Olszak

adw. Agnieszka Derezińska-Jankowska

 

Na członków Okręgowej Rady Adwokackiej Zgromadzenie wybrało:

adw. Dariusza Strzeleckiego

adw. Marka Karczmarzyka

adw. Marcina Derlacza

adw. Jerzego Luranca

adw. Sylwię Grzybowską

adw. Agnieszkę Kanawkę

adw. Dariusza Maciejewskiego

adw. Janusza Masiaka

adw. Małgorzatę Strzelecką

adw. Krzysztofa Wolińskiego

adw. Agnieszkę Derezińską-Jankowską

adw. Dominikę Wetoszkę

adw. Joannę Gręndzińską

adw. Wiolettę Kazimierczyk

adw. Marcina Kuleszyńskiego

 

Sędziami Sądu Dyscyplinarnego zostali:

adw. Przemysław Rybiński

adw. Honorata Puc

adw. Andrzej Pela

adw. Tomasz Strzelecki

adw. Karol Chrabowski

adw. Alicja Jodko-Kowalska

adw. Łukasz Bagiński

adw. Krzysztof Blank

adw. Borys Laskowski

adw. Paulina Żęgota-Bąk

adw. Mateusz Dubyna

adw. Jakub Kudła

adw. Michał Szarmach

adw. Bartosz Grube

adw. Marlena Kruchelska

adw. Joanna Małecka

adw. Anna Filipowicz-Piepke

adw. Magdalena Grubczyk-Kuźmińska

adw. Patryk Łukasiak

adw. Michał Wróblewski

 

Do Komisji Rewizyjnej weszli:

adw. Adam Car

adw. Joanna Abramowicz

adw. Ewa Piątkowska-Januszczyk

adw. Hanna Linettej-Thrun

adw. Jan Baczewski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski