Adw. dr Mariusz Olężałek prodziekanem prawa na AHE w Łodzi


Adwokat dr Mariusz Olężałek z izby adwokackiej w Łodzi został prodziekanem nowo utworzonego kierunku Prawo (jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym) na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Mariusz Olężałek jest doktorem nauk prawnych o podwójnej specjalności (prawo karne i postępowanie karne), specjalistą z zakresu procesu karnego, prawa karnego materialnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia. Autor wielu publikacji z tych dziedzin, a także praw człowieka i organizacji oraz zasad funkcjonowania organów ochrony prawnej, jak również zawodów prawniczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do obrony i tajemnicy obrończej.

W 2010 r. zdał z trzecim wynikiem egzamin wstępny na aplikację adwokacką w izbie adwokackiej w Łodzi, przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Indywidualną Kancelarię Adwokacką w Łodzi prowadzi od 2016 r.

Prodziekan kierunku Prawo dr Mariusz Olężałek ukończył stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego, w Zakładzie Międzynarodowego Wymiaru Sprawiedliwości, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ze średnią ≈5,0. Ich zwieńczeniem była obrona rozprawy doktorskiej pt. „Karnoprawne i procesowe aspekty przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym” (która zawierała niemal 600 stron).

Od 2014 r. jest koordynatorem oraz opiekunem merytorycznym Studiów Podyplomowych kierunku „Administracja i Zarządzanie Publiczne” Centrum Kształcenia Podyplomowego w Łodzi. Ukończył kurs podstawowy z zakresu mediacji, szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych, szkolenie świadomościowe o niepełnosprawności dla Kadry Uczelni Wyższych i odbył szkolenie z aktywnych metod nauczania. Uczestniczył w ponad 40 konferencjach naukowych (polskich oraz międzynarodowych). Jest członkiem m.in. Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego działającego przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/