Adw. dr Piotr Blajer dziekanem izby rzeszowskiej

Zgromadzenie izby rzeszowskiej wybrało 18 czerwca nowe władze. Dziekanem został adw. dr Piotr Blajer.

Zgromadzenie wybrało też prezesa Sądu Dyscyplinarnego - ta funkcja przypadła adw. dr. Bolesławowi Kurzępie, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - został nim adw. dr Wacław Mendys oraz rzecznika dyscyplinarnego - adw. Marcina Cichulskiego.

Skład ORA w Rzeszowie:

adw. Borcz Jerzy                   

adw. Czarniecki Janusz

adw. Dąbrowski Grzegorz

adw. Finiewicz Władysław  

adw. Gałkowska Anna          

adw. Jurczyński Jacek          

adw. Litwin Krzysztof

adw. Maciąg Andrzej              

adw. Ostafil Tomasz              

adw. Soboń Roman                

adw. Surmacz Paweł

adw. Włoch Mirosław     

zastępcy:    

adw. Jaworski Juliusz          

adw. Bochenek Łukasz          

adw. Lewandowski Marcin     


Skład Sądu Dyscyplinarnego:

adw. Chrostowski Andrzej    

adw. Heliński Piotr                                  

adw. Jarosiewicz Inga                              

adw. Kokowski Tomasz                    

adw. Kołodziejczyk Leszek                        

adw. Kotliński Jacek  

adw. Krupa Antoni                                   

adw. Malec Monika                                   

adw.  Materkowski Zbigniew                      

adw. Miara Zdzisław                                

adw. Misiorowska – Gąsior Gabriela         

adw. Natoniewski Marcin                         

adw. Nowak Maciej                                   

adw. Nowosiadły – Krzywonos Edyta

adw. Rewer Magdalena                   

adw. Rupar Piotr                                      

adw. Skorupski Antoni                             

adw. Sobczyk – Forjasz Ewelina                

adw. Soboń Magdalena                    

adw. Wójtowicz Jerzy                                

zastępcy:

adw.  Wolski Michał    

adw. Jastrzębska - Kawalec Barbara    

adw. Kwieciński Jerzy

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

adw. Folcik Piotr                        

adw. Furmankiewicz Adam

adw. Łepski Ryszard         

adw. Podolec Antoni                   

               

zastępcy:

 adw. Szczepan Zbigniew    

adw. Hamelusz Kamil       

 

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury:

        

adw.  Baran Grzegorz            

adw.  Blajer Piotr                            

adw.  Czarniecki Janusz       

adw. Finiewicz Władysław    

adw. Gałkowska Anna    

adw. Jarosiewicz Inga           

adw. Kurzępa Bolesław                  

adw. Lipski Dariusz             

adw. Litwin Krzysztof  

adw. Maciąg Andrzej            

adw. Ostafil Tomasz             

adw.  Soboń Roman              

adw. Woś Beata                      


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/