Adw. Grzegorz Majewski nowym dziekanem izby warszawskiej


Adw. Grzegorz Majewski został 23 kwietnia wybrany nowym dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

Zawsze uważałem, że bycie adwokatem to coś więcej niż zawód. To rodzaj powołania i pasji - podkreślał adw. Majewski na swojej stronie, gdzie prezentował swoją kandydaturę oraz program wyborczy. Aktywność na rzecz samorządu była od początku mojej zawodowej działalności ważną jej częścią. Od samego początku wykonywania zawodu byłem przekonany, że Adwokatura to wspólna sprawa wszystkich adwokatów, bez względu na światopogląd i poglądy polityczne. 

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie wybrało nowych członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na kadencję 2016-2020, którymi zostali (w kolejności otrzymanych głosów):

adw. Grzegorz Majewski – Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie
adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska
adw. Andrzej Orliński
adw. Michał Fertak
adw. Jakub Jacyna
adw. Zbigniew Banaszczyk
adw. Aleksander Krysztofowicz
adw. Anna Atanasow
adw. Agata Rewerska
adw. Maciej Ślusarek
adw. Kamil Szmid
adw. Michał Szpakowski
adw. Anna Czepkowska-Rutkowska
adw. Luka Szaranowicz
adw. Katarzyna Bilewska
adw. Michał Bieniak

Zastępcy Członków Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie:
adw. Sławomir Zdunek
adw. Tomasz Korczyński
adw. Magdalena Selwa
adw. Joanna Parafianowicz

Rzecznik Dyscyplinarny:
adw. Krzysztof Wąsowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
adw. Andrzej Tomaszek

Prezes Sądu Dyscyplinarnego:

adw. Witold Kabański

(zobacz pełną listę )

Adw. Grzegorz Majewski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką odbywał pod patronatem adw. Jacka Wasilewskiego. W 2001 roku otworzył, wspólnie z adw. Piotrem Sikorskim, kancelarię adwokacką. Od początku pracuje głównie na sali rozpraw, prowadząc sprawy karne. 

Uczestniczył w pracach komisji i kół przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracował m.in.: w latach 2001-2007 w Komisji Klubowej, w latach 2004-2013 w Kole Młodych, w latach 2010-2013 w Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich. W latach 2005-2007 pracowałem w Komisji Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a w latach 2010-2013 w Komisji ds. Zagranicznych Naczelnej Rady Adwokackiej.

W 2004 roku Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie powierzyło mu funkcję sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Następnie w kadencji 2007-2010 pełnił funkcję Wiceprezesa Sądu, aby ostatecznie od roku 2010 zostać jego Prezesem.

Od 2005 roku jest wykładowcą na zajęciach dla aplikantów adwokackich, gdzie prowadził zajęcia z procedury karnej, a w ostatnich latach z etyki adwokackiej.

Od 2010 roku jest członkiem Komisji Bioetycznej przy Instytucie Kardiologii w Aninie. Uchwałą Prezydium NRA z dnia 9 stycznia 2014 roku został wyróżniony odznaką Adwokatura Zasłużonym.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry