Adw. Jan Kwietnicki dziekanem izby toruńskiej


Adw. Jan Kwietnicki został wybrany dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu. Wyboru dokonano podczas Zgromadzenia izby 13-14 marca 2021 r.

Prezesem Sądu Dyscyplinarnego został adw. Tadeusz Felski, Rzecznikiem Dyscyplinarnym adw. Małgorzata Piotraszewska, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej adw. Marek Przybysz.

Delegatami na Krajowy Zjazd Adwoaktury zostali wybrani:

adw. Izabela Beszczyńska-Kowalska
adw. Jacek Brudzyński
adw. Wiktor Indan-Pykno
adw. Jakub Witkowski
adw. Bogdan Rudy
adw. Dariusz Kłos

(czytaj cale wyniki wyborów w izbie toruńskiej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry