Adw. Janusz Steć ponownie dziekanem izby siedleckiej

Adw. Janusz Steć został wybrany na dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach na drugą kadencję. Wyboru dokonano podczas Zgromadzenia izby 17 września. 

W kadencji 2016-2020 funkcję prezesa Sądu Dyscyplinarnego pełnić będzie adw. Bolesław Maniszewski, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej adw. Stanisław Moczybrodzki, zaś Rzecznika Dyscyplinarnego adw. Stanisław Gerlach.

Na członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach wybrani zostali adwokaci:

-  Wojciech Troszkiewicz

-  Andrzej Murek

-  Paweł Charatynowicz

-  Anna Sadownik-Maniszewska

-  Ryszard Kryński

-  Błażej Więcław

-  Tadeusz Winiarek

-  Hanna Andraszek

Zastępcami Członków ORA zostali adwokaci:  Marek Ułasiuk i Mirosław Mirkowski

Na Członków Sądu Dyscyplinarnego wybrani zostali adwokaci:

-  Monika Charatynowicz

-  Bartosz Chyliński

-  Joanna Strus

-  Magdalena Rymuza

-  Andrzej Szarko

-  Marcin Chodyka

-  Piotr Steć

-  Tomasz Waldziński

-  Ewa Romanowska

-  Agata Hawryluk

-  Radosław Dzyr

-  Agnieszka Śliwecka

-  Stefan Karasiński

-  Dorota Malinowska

Zastępcami Członków SD zostali adwokaci: Janusz Murawski i Łukasz Smyk.

Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrani zostali adwokaci:

- Waldemar Domański

- Grzegorz Styrna

- Dorota Piątkowska

Zastępcami Członków KR zostali adwokaci: Maria Beroud i Przemysław Rycak.

Na Delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury  wybrani zostali adwokaci:

-  Wojciech Troszkiewicz

- Andrzej Murek

-  Janusz Steć

-  Stanisław Gerlach

-  Bolesław Maniszewski

-  Ryszard Czwarnog

W sprawozdawczo-wyborczym Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Siedlcach uczestniczyło 113 adwokatów, co stanowi 70% członków Izby uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.

Wśród zaproszonych gości przybyli:  adw. Ewa Krasowska (Rzecznik Dyscyplinarny NRA i opiekun Izby), adw. Mirosława Pietkiewicz (skarbnik NRA), adw. Rafał Dębowski (sekretarz NRA) oraz adw. Dariusz Wojnar (przedstawiciel izby adwokackiej w Łodzi).

Zgromadzenie przyjęło uchwały budżetowe, zgodnie z wnioskami Komisji Rewizyjnej, a także podjęło inne uchwały proponowane przez Komisję Wnioskową.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry