Adw. Jerzy Lachowicz dziekanem izby w Wałbrzychu

Adw. Jerzy Lachowicz został wybrany dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu podczas Zgromadzenia tej izby 11 czerwca. 

Zgromadzenie, na które przybyło 180 delegatów, otworzył ustępujący dziekan adw. Wojciech Biegański, a poprowadził adw. Tadeusz Roczniak. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował opiekun izby adw. Jerzy Zięba – członek Prezydium NRA.

W wyniku wyborów na stanowiska, do organów oraz delegatów na KZA wybrani zostali:

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu: adw. Jerzy Lachowicz

Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu: adw. Marek Olejnik

Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Wałbrzychu: adw. Wojciech Studziński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Wałbrzychu: adw. Janusz Grodziński

Poniżej wyniki wyborów według ilości oddanych głosów.

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu:

Wojciech Biegański
Natalia Roczniak-Łuszczewska
Witold Studziński
Małgorzata Magiera
Eligiusz Lewandowski
Artur Bugaj
Anna Jechalska
Andrzej Pawlikowski
Joanna Malinowska
Bartosz Łuć


Zastępcy Członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu:

Andrzej Łebek
Robert Banasiak
Janusz Łysiak

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Wałbrzychu:

Sylwia Chmielińska
Agata Diaków-Karwowska
Natalia Łebek
Tomasz Romańczyk
Magdalena Karpowicz-Hołubecka
Bartosz Pypno
Adam Gabrielski
Robert Banasiak
Adam Janisławski
Maciej Żyłak
Irmina Janisławska
Kazimierz Banasiak
Krzysztof Sójka
Jacek Jankowski

Zastępcy Członków Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Wałbrzychu:

Edyta Wojterek-Kuszyńska
Rafał Sieńczak

Członkowie Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Wałbrzychu:

Wiesław Bielawski
Sebastian Czajkowski
Emilia Romańczyk


Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Wałbrzychu:

Daniel Jarząbek
Aleksandra Kowalska

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury:

Wojciech Biegański
Tadeusz Roczniak
Marek Olejnik
Tomasz Bokszczanin
Wiesław Bielawski
Witold Studziński


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/