Adw. Jerzy Zięba dziekanem izby kieleckiej

Adw. Jerzy Zięba został dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. Wyboru dokonano podczas Zgromadzenia izby 17 września. 

Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby wybrano adw. Krzysztofa Grabowskiego, Rzecznikiem Dyscyplinarnym został adw. Mariusz Błaszkiewicz, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Izby -  adw. Krzysztof Król.

Zgromadzenie Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej wybrało nadto na nową kadencję 2016-2020 członków Okręgowej Rady Adwokackiej, sędziów Sądu Dyscyplinarnego Izby, członków Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów Izby na Krajowy Zjazd Adwokatury, który odbędzie się w listopadzie 2016 roku w Krakowie.

Członkami Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach zostali

(wg ilości uzyskanych głosów):

 1. Adw. Elżbieta Mazurek
 2. Adw. Monika Kot
 3. Adw. Marcin Staniak
 4. Adw. Sławomir Stachura
 5. Adw. Tomasz Adamczyk
 6. Adw. Szymon Gierek
 7. Adw. Krzysztof Stępień
 8. Adw. Anna Sacharz- Czarnocka
 9. Adw. Alicja Brzezińska
 10. Adw. Agnieszka Massalska

 

Zastępcami Członków Okręgowej Rady Adwokackiej zostali:

 1. Adw. Magdalena Nadgowska – Makarewicz
 2. Adw. Wojciech Zwierzchowski

 

Członkami Sądu Dyscyplinarnego Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej zostali

(wg ilości uzyskanych głosów)

 1. Adw. Maria Okińczyc- Rzepka
 2. Adw. Magdalena Herzog-Stachura
 3. Adw. Piotr Zięba
 4. Adw. Anna Flaczyńska
 5. Adw. Róża Grzywaczewska-Czernic
 6. Adw. Milena Cedro Szyba
 7. Adw. Władysław Makuch
 8. Adw. Marta Polańska
 9. Adw. Paweł Derlatka
 10. 10.Adw. Patrycja Gutowska Kochanowska
 11. 11.Adw. Michał Bukowski
 12. 12.Adw. Dominik Kopeć
 13. 13.Adw. Urszula Dobosz
 14. 14.Adw. Maciej Sobczyk

 

Zastępcami Członków Sądu Dyscyplinarnego Izby zostali:

 1. Adw. Rafał Nowak
 2. Adw. Marek Wroński

 

Członkami Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej zostali

(wg ilości uzyskanych głosów) :

 1. Adw. Jarosław Kosowski
 2. Adw. Jakub Kilarski
 3. Adw. Adam Mechowski

Zastępcami Członków Komisji Rewizyjnej Izby zostali:

 1. Adw. Maciej Szydłowski
 2. Adw. Przemysław Szembek

   

Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali :

(wg ilości uzyskanych głosów) :

 

 1. Adw. Edward Rzepka
 2. Adw. Jerzy Zięba
 3. Adw. Wojciech Czech
 4. Adw. Monika Kot
 5. Adw. Stanisław Szufel
 6. Adw. Maria Okińczyc-Rzepka
 7. Adw. Marcin Staniak
 8. Adw. Agnieszka Massalska

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/