Adw. Jerzy Zięba dziekanem ORA w Kielcach na drugą kadencję

Adw. Jerzy Zięba został wybrany dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach na drugą kadencję. Wyboru dokonano podczas zgromadzenia izby, które odbyło się w dniach 19-20 lutego 2021 r.

Wyniki wyborów na stanowiska, do organów i delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury przeprowadzonych 20 lutego 2021 roku podczas Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach:
1. Dziekan ORA: adw. Jerzy Zięba
2. Prezes Sądu Dyscyplinarnego: adw. Justyna Domaradzka-Karaś
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: adw. Krzysztof Król
4. Rzecznik Dyscyplinarny: adw. Mariusz Błaszkiewicz

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach (wg ilości uzyskanych głosów):
1. Adw. Elżbieta Mazurek
2. Adw. Tomasz Adamczyk
3. Adw. Monika Kot
4. Adw. Marcin Staniak
5. Adw. Krzysztof Stępień
6. Adw. Agnieszka Massalska
7. Adw. Sławomir Stachura
8. Adw. Szymon Gierek
9. Adw. Anna Sacharz-Czarnocka
10. Adw. Urszula Jaromin

Zastępcy członków ORA:
1. Adw. Paweł Derlatka
2. Adw. Magdalena Nadgowska-Makarewicz

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Kielcach (wg ilości uzyskanych głosów):
1. Adw. Magdalena Herzog-Stachura
2. Adw. Michał Bukowski
3. Adw. Dominik Wiecha
4. Adw. Milena Cedro-Szyba
5. Adw. Paweł Rzońca
6. Adw. Maciej Sobczyk
7. Adw. Anna Flaczyńska
8. Adw. Róża Grzywaczewska-Czernic
9. Adw. Patrycja Gutowska-Kochanowska
10. Adw. Anna Zbroszczyk
11. Adw. Marta Polańska
12. Adw. Elżbieta Gęca
13. Adw. Małgorzata Angielska-Ślusarska
14. Adw. Urszula Dobosz

Zastępcy członków Sądu Dyscyplinarnego:
1. Adw. Rafał Nowak
2. Adw. Katarzyna Szewczyk

Członkowie Komisji Rewizyjnej (wg ilości uzyskanych głosów):
1. Adw. Jarosław Kosowski
2. Adw. Łukasz Banatkiewicz
3. Adw. Jakub Kilarski
4. Adw. Tomasz Kokowski

Zastępcy członków Komisji Rewizyjnej:
1. Adw. Agnieszka Szufel-Figurska
2. Adw. Hubert Michalski

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury (wg ilości uzyskanych głosów):
1. Adw. Edward Rzepka
2. Adw. Jerzy Zięba
3. Adw. Marcin Staniak
4. Adw. Piotr Zięba
5. Adw. Jarosław Kosowski
6. Adw. Monika Kot
7. Adw. Wojciech Czech

 

zdjęcia: ORA w Kielcach

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski