Adw. Justyna Mazur ponownie Dziekanem Bydgoskiej Izby


Zgromadzenie Bydgoskiej Izby Adwokackiej dokonało 14 maja wyboru nowych władz. Dziekanem została adw. Justyna Mazur. To jej druga kadencja. 

W Zgromadzeniu wzięli udział znakomici goście: adw. Dariusz Strzelecki, dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej, który reprezentował Naczelną Radę Adwokacką, adw. dr Kamil Szmid, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie,  sędzia Sądu Okręgowego Włodzimierz Hilla, prezes bydgoskiego Oddziału ZPP, mecenas Michał Rościszewski, wicedziekan OIRP oraz prof. Janusz Kutta, prodziekan Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, .

Prezesem Sądu Dyscyplinarnego izby bydgoskiej został adw. Wojciech Szweda, Rzecznikiem Dyscyplinarnym – adw. Justyna Komowska, a Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej – adw. Ewa Czerska. W trakcie Zgromadzenia wybrano również skład Okręgowej Rady Adwokackiej, sędziów Sądu Dyscyplinarnego i delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury, który odbędzie się w tym roku w Krakowie.

Sobotnie zgromadzenie stało się także okazją do wyróżnienia osób szczególnie zaangażowanych w działalność samorządu adwokackiego. Dyplomy z rąk Dziekan odebrały adw. Ewa Czerska, adw. Beata Lorkowska, adw. Karolina Korkowska-Krokos, adw. Dorota Drewienkowska, adw. Daniel Lakner, adw. Mirosław Krauze i adw. Kamila Pejka-Mielcarz. Wyróżnienia otrzymali również adwokaci i aplikanci adwokaccy realizujący pilotażowy program pn. „Mediacje w szkole w praktyce” w województwie kujawsko-pomorskim.

W przerwie Zgromadzenia zaprezentowano zdjęcia z ważnych wydarzeń z życia Bydgoskiej Izby Adwokackiej w latach 2013-2016.

Adwokat Justyna Mazur
W latach 2001-2004 była zastępcą członka ORA. Od 2004 do 2007 była członkiem Komisji Sportu i Rekreacji, a w 2007 – członkiem komitetu organizacyjnego XV Ogólnopolskich Dni Prawniczych, koordynowanego przez bydgoski oddział Zrzeszenia Prawników Polskich. Od roku 2007 pełniła funkcję wicedziekana ORA w Bydgoszczy. Była uczestnikiem misji obserwacyjnych Naczelnej Rady Adwokackiej do Gruzji, Kazachstanu i na Ukrainie. Występowała w Parlamencie Włoskim przed Senacką Komisją Praw Człowieka w obronie osób deportowanych. Od 2013 r. Dziekan ORA Bydgoszcz oraz członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełni funkcję Wiceprezesa Zrzeszenia Prawników Polskich. Uhonorowana odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, Medalem Prezydenta RP za Zasługi dla Adwokatury, Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz najwyższym odznaczeniem Zrzeszenia Prawników Polskich.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/