Adw. Krzysztof Stec nowym dziekanem ORA w Bielsku-Białej

Adw. Krzysztof Stec został nowym dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Wyboru dokonano podczas zgromadzenia izby 29-30 stycznia 2021 r., w trybie hybrydowym.

Nowo wybrany dziekan zamieścił na stronei ORA w Bielsku-Białej podziękowania za wsparcie i zaufanie, którym został obdarzony. "Zwracam się do wszystkich, pamiętajcie, że jestem do Waszej dyspozycji i możecie zwracać się do mnie i członków nowej ORA w każdej sprawie. Zapraszam do kontaktów. Jestem przekonany, że zadbamy o lepszą komunikację. - czytamy w stanowisku - Wybory się zakończyły, przystępujemy do pracy i realizacji zadań, wśród których widzę także potrzebę wspierania rozmaitych inicjatyw społecznych.

Na posiedzeniu  4 lutego 2021r. Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej ukonstytuowała się w sposób następujący:

Prezydium ORA:  adw. Krzysztof Stec - Dziekan

adw. Stanisław Perucki - Wicedziekan

adw. Adam Wnęczak – Wicedziekan, Kierownik Szkolenia Apl. Adw.

adw. Piotr Szymkowiak - Skarbnik

adw. Michał Ergietowski - Sekretarz

adw. Anna Gólska – Z-ca Sekretarza

 

Członkowie ORA: adw. Andrzej Herman – Przewodniczący Zespołu Wizytatorów

adw. Jerzy Stworzewicz – Przewodniczący Referatu Skarg i Wniosków

adw. Alicja Maciejowska

adw. Jerzy Pagieła

adw. Krzysztof Staszkiewicz

 

Zastępcy Członków ORA:

adw. Marek Krupski – Rzecznik Prasowy

adw. Krzysztof Lewandowski

 

Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej została wybrana: adw. Teresa Sudek-Roztoczyńska

 

Rzecznikiem Dyscyplinarnym została wybrana: adw. Monika Tomiak

 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany: adw. Jan Jastrzębski

 

Na funkcję członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej zostali wybrani:

1)  adw. Michał Ergietowski,

2)   adw. Adam Wnęczak,

3)   adw. Stanisław Perucki,

4)   adw. Jerzy Pagieła,

5)   adw. Jerzy Stworzewicz,

6)   adw. Andrzej Herman,

7)   adw. Krzysztof Staszkiewicz,

8)   adw. Piotr Szymkowiak,

9)   adw. Anna Gólska,

10) adw. Alicja Maciejowska

 

Na funkcję zastępców członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej zostali wybrani:

1) adw. Marek Krupski,

2) adw. Krzysztof Lewandowski

 

Na funkcję sędziów Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej zostali wybrani:

1)   adw. Magdalena Stec,

2)   adw. Agnieszka Hałat,

3)   adw. Grzegorz Orman,

4)   adw. Anna Talaga,

5)   adw. Daniel Dudys,

6)   adw. Julita Sowińska,

7)   adw. Monika Stachowicz,

8)   adw. Dominik Ziaja,

9)   adw. Daniel Gatner,

10) adw. Monika Gibas,

11) adw. Izabela Sowińska,

12) adw. Mateusz Sobol,

13) adw. Robert Gojny,

14) adw. Tomasz Salachna,

 

Na funkcję zastępcy sędziów Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej została wybrana:

1) adw. Ewa Bebek,

2) adw. Paweł Małysiak

 

Na funkcję członków Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej zostali wybrani:

 

1) adw. Patrycja Jakubiec,

2) adw. Anna Sikora,

3) adw. Agnieszka Stworzewicz,

 

Na funkcję zastępcy członków Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej została wybrana adw. Agata Bielawska

Na funkcję delegatki/delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali wybrani:

1) adw. Michał Ergietowski,

2) adw. Krzysztof Stec,

3) adw. Stanisław Perucki,

4) adw. Andrzej Herman,

5) adw. Teresa Sudek-Roztoczyńska,

6) adw. Monika Tomiak

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry