Adw. Krzysztof Szymański ponownie wybrany na dziekana ORA w Zielonej Górze

Izba lubuska zainaugurowała zgromadzenia wyborcze izb adwokackich. 9 kwietnia adwokaci izby zielonogórskiej wybrali na kolejne cztery lata nowe władze. Dziekanem izby ponownie został wybrany adw. Krzysztof Szymański.

Prezesem Sądu Dyscyplinarnego został wybrany adw. Maciej Mania, a adw. Maciej Klikowicz został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Po raz pierwszy po zmianie przepisów ustawy Prawo o adwokaturze wybrano w wyborach bezpośrednich rzecznika dyscyplinarnego. Został nim adw. Błażej Kowalczyk.  

Zgromadzenie izby przyjęło uchwałę, w której skrytykowało rząd za paraliżowanie pracy Trybunału Konstytucyjnego, podważanie niezawisłości sędziów i naruszanie standardów demokratycznego państwa prawa. – Brak praktycznej możliwości reagowania przez Trybunał na ustawy naruszające zasady konstytucyjne, w tym prawa i wolności obywatelskie, marginalizuje Trybunał Konstytucyjny  pozbawia obywateli RP ochrony zagwarantowanej Konstytucją RP – czytamy w uchwale, która została przyjęta niemal jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się. (czytaj uchwałę

Zgromadzenie wybrało delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury, który odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2016 r. w Krakowie. Zostali nimi adw. Aneta Sołtysiak - Radzik, adw. Ewa Gryczyńska-Łagoda, adw. Tadeusz Dobiecki, adw. Lech Kochaniak, adw. Andrzej Kosik i adw. Jerzy Wierchowicz.

Tego dnia dziekan Szymański wręczył nagrodę w konkursie dziennikarskim organizowanym przez ORA w Zielonej Górze. Wyróżnienie odebrała red. Maja Sałwacka za reportaż „Żyć na konto Nowickiego”.

Adw. Krzysztof Szymański będzie pełnił funkcję dziekana już szósty raz. W samorządzie adwokackim działa od ponad trzydziestu lat. Jest absolwentem Wydziału Prawa na UAM w Poznaniu. W latach 1972-74 odbywał aplikację sądową w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 1975 -1978 był aplikantem adwokackim w izbie adwokackiej w Zielonej Górze. Od 1978 roku do chwili obecnej wykonuje zawód adwokata w Zielonej Górze. Początkowo w zespole adwokackim, a od 1992 roku w kancelarii indywidualnej, w roku 2011 rozpoczął natomiast praktykę w spółce partnerskiej.

Od 1983 roku nieprzerwanie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej. W roku 1989 został wybrany dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej i pełnił tą funkcję przez dwie kadencje. Wybierany dziekanem Rady również w latach 1998, 2001 i w 2013. Odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

W latach 2006-2010 był radnym sejmiku Województwa Lubuskiego i jego przewodniczącym oraz członkiem regionalnych władz Platformy Obywatelskiej.

czytaj pełną listę członków władz izby 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry