Adw. Marcin Cichulski wybrany na dziekana ORA w Rzeszowie

20 lutego odbyło się zdalne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Na funkcję dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie został wybrany adw. Marcin Cichulski, prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Rzeszowie został wybrany adw. dr Bolesław Kurzępa. Rzecznikiem Dyscyplinarnym Izby został adw. Wiesław Pasierb, zaś przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został adw. Adam Furmankiewicz.

Na członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie zostali wybrani:

adw. Władysław Finiewicz

adw. dr Andrzej Maciąg

adw. Jerzy Borcz

adw. Grzegorz Baran

adw. Roman Soboń

adw. Paweł Surmacz

adw. Łukasz Bochenek

adw. Arkadiusz Slisz

adw. Beata Woś

adw. Tomasz Ostafil

adw. Inga Jarosiewicz

adw. Marcin Lewandowski

adw. Janusz Czarniecki

adw. Krzysztof Litwin

adw. Anna Łyp

Na zastępców członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie zostali wybrani:

adw. prof. Mariusz Załucki

adw. Grzegorz Dąbrowski

adw. dr Izabela Pączek

adw. Tomasz Zawada

 

Na funkcję sędziów Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Rzeszowie zostali wybrani:

adw. Michał Grudzień

adw. Edyta Nowosiadły-Krzywonos

adw. Gabriela Misiorowska

adw. Magdalena Soboń

adw. Piotr Rupar

adw. Tomasz Kokowski

adw. Wojciech Wróbel

adw. Magdalena Rewer

adw. Andrzej Chrostowski

adw. Monika Malec

adw. Agnieszka Kawa

adw. Dominik Dronka

adw. Katarzyna Żmijewska

adw. Antoni Skorupski

adw. Leszek Kołodziejczyk

adw. Krzysztof Rejman

adw. dr Krzysztof Kopciuch

adw. Maciej Lew

adw. Maria Kowalska-Złamaniec

adw. Agnieszka Turczak

Zastępcami sędziów Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Rzeszowie zostali:

adw. Łukasz Skałuba

adw. Tomasz Pelec

adw. Grzegorz Rogusz

 

Na funkcję członków Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Rzeszowie zostali wybrani:

adw. Piotr Folcik

adw. Marcin Błach

adw. dr Wacław Mendys

adw. Magdalena Cygan-Sajdak

adw. Andrzej Lisowski

Na zastępców członków Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Rzeszowie został wybrany adw. Damian Murdza

 

Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali:

adw. Władysław Finiewicz

adw. dr Andrzej Maciąg

adw. Marcin Cichulski

adw. Roman Soboń

adw. Dariusz Lipski

adw. Paweł Surmacz

adw. Beata Woś

adw. prof. Mariusz Załucki

adw. Marcin Lewandowski

adw. Inga Jarosiewicz

adw. Janusz Czarniecki

adw. Anna Łyp

adw. Grzegorz Dąbrowski

adw. dr Izabela Pączek

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry