Adw. Marian Jagielski dziekanem izby opolskiej


Adw. Marian Jagielski został dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu. Wyboru dokonano podczas Zgromadzenia tej izby 17 września. 

Prezesem Sądu Dyscyplinarnego wybrano adw. Mirosława Semeniuka, Rzecznikiem Dyscyplinarnym – adw. Tomasza Saka, zaś funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej powierzono adw. Karolinie Kobylińskiej-Matysów.

Podczas Zgromadzenia głos zabrał opiekun izby z ramienia Prezydium NRA adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA. Na wstępie odczytał list od prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Andrzeja Zwary z podziękowaniami za dwie kadencje ustępującego dziekana Cezarego Goryszewskiego oraz zawierający życzenia owocnych obrad Zgromadzenia i dobrych wyborów. Następnie odczytał list od wiceprezesa NRA, adw. Jacka Treli.

Adw. Grohman zaapelował o odpowiedzialne wybory do władz izbowych, wskazując, że teraz nie ma już łatwych kadencji, a praca samorządowa wymaga odpowiedzialności i doświadczenia. 

Po wystąpieniu adw. Grohman otrzymał podziękowania za trzyletnią opiekę nad Izbą Opolską, a dziekan Goryszewski wręczył mu porcelanową statuetkę Karolinki z Gogolina.

Wśród gości byli również: adw. Paweł Gieras, dziekan izby krakowskiej, adw. Roman Kusz, dziekan izby katowickiej, adw. Andrzej Grabiński, dziekan izy wrocławskiej, adw. Wiktor Indan-Pykno, dziekan izby toruńskiej, adw. Jerzy Lachowicz, dziekan izby wałbrzyskiej, adw. Bartosz Tiutiunik, wicedziekan izby łódzkiej, adw. Grzegorz Kopeć wicedziekan izby katowickiej, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Anna Atanasow z izby warszawskiej. 

Wyniki wyborów Zgromadzenia:

 Członkowie Okręgowej  Rady Adwokackiej w Opolu:

 1. adw. Paweł Płaza
 2. adw. Łukasz Wójcik
 3. adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz 
 4. adw. Cezary Goryszewski
 5. adw. Andrzej Sieradzki
 6. adw. Magdalena Koczur-Miedziejko 
 7. adw. Marcin Pękacki
 8. adw. Jacek Różycki
 9. adw. Grzegorz Prigan – zastępca członka
 10. adw. Seweryn Plebanek – zastępca członka

Sąd Dyscyplinarny

 1. adw. Aleksander Dziadek
 2. adw. Marcin Konofalski
 3. adw. Monika Grozdanović-Miszkiewicz
 4. adw. Andrzej Kubik
 5. adw. Marcin Medyk
 6. adw. Robert Musioł
 7. adw. Milena Tarkowska
 8. adw. Łukasz Ambroży
 9. adw. Stanisław Chwalenia

Komisja Rewizyjna

 1. adw. Alicja Dzik
 2. adw. Ewa Łukomska-Boroń
 3. adw. Adam Widłak

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury

 1. adw.  Marian Jagielski
 2. adw. Cezary Goryszewski
 3. adw. Łukasz Wójcik
 4. adw. Jacek Ziobrowski
 5. adw. Tomasz Sak
 6. adw. Paweł Płaza 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry