Adw. Michał Bukowiński dziekanem izby bydgoskiej

Obrady Walnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Bydgoszczy odbyły się 13 lutego 2021 r. Dziekanem wybrano adw. Michała Bukowińskiego. W zgromadzeniu wziął udział adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA.

Prezesem Sądu Dyscyplinarnego została adw. Magdalena Kowal-Mindak. Na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego wybrano adw. Justynę Komowską. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został adw. Maciej Sokal.

Nowo wybranymi członkami Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy zostali:

adw. Justyna Mazur,
adw. Andrzej Biliński,
adw. Paweł Szatkowski,
adw. Ewa Czerska,
adw. Beata Lorkowska,
adw. Sławomir Maciejewski,
adw. Agnieszka Pająk,
adw. Mariola Wach.

Nowo wybranymi członkami Sądu Dyscyplinarnego zostali:

adw. Dorota Drewienkowska,
adw. Witold Drewienkowski,
adw. Jakub Montowski,
adw. Natalia Tucholska,
adw. Agata Woźniak,
adw. Michał Hinc,
adw. Maja Nadarzewska
adw. Franciszek Gąsiorek,
adw. Przemysław Juchacz,
adw. Joanna Cabała-Labocha,
adw. Jędrzej Krauze,
adw. Łukasz Grochowski,
adw. Zuzanna Tatkowska,
adw. Sławomir Szymański.

Nowo wybranymi członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

adw. Robert Latos,
adw. Krzysztof Olkiewicz,
adw. Katarzyna Kulik-Frasz,
adw Monika Lenkiewicz-Sowińska.

Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali:

adw. Justyna Mazur,
adw. Michał Bukowiński,
adw. Justyna Komowska,
adw. Ewa Czerska,
adw. Janusz Olkiewicz,

 

zdjęcia: ORA w Bydgoszczy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski