Adw. Mikołaj Pietrzak dziekanem Izby warszawskiej na drugą kadencję

Adw. Mikołaj Pietrzak został wybrany dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na drugą kadencję. Wyboru dokonano podczas Zgromadzenia warszawskiej Izby Adwokackiej, kótóre odbyło się 30 i 31 stycznia 2021 r. w trybie zdalnym.

Adw. Agnieszka Helsztyńska została wybrana na funkcję prezesa Sądu Dyscyplinarnego, z kolei adw. Anna Mika-Kopeć została rzecznikiem dyscyplinarnym. Adw. Luka Szaranowicz został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Obecny na posiedzeniu adw. Jacek Trela, prezes NRA podkreślił wyjątkowy charakter zgromadzenia, które nie tylko odbywa się w trybie zdalnym, ale podsumowuje czteroletnią kadencję, która przypadła w czasie najtrudniejszym od 20-30 lat. Kadencja ta naznaczona była walką o prawidłowy kształt wymiaru sprawiedliwości, funkcjonowania sądów. Adwokatura musiała też mierzyć się i nadal mierzy się z pandemią, musiała walczyć o dobre funkcjonowanie zawodu adwokata i samorządu adwokackiego. - Musieliśmy się zajmować przede wszystkim obroną tajemnicy zawodowej, która jest przedmiotem zakusów władzy i jednocześnie istotnym elementem prawa do sądu i prawa jednostki – mówił prezes NRA. Wskazał, że o tym, jak ważna jest walka o wymiar sprawiedliwości, dowodzi ostatni wyrok złego sądu, pozbawionego przymiotu niezależności i umocowanego politycznie. – Widzimy, jak może rozkołysać nastroje społeczne, wyprowadzić ludzi na ulice – powiedział, nawiązując do uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. – Dlatego tak ważne jest, byśmy jako samorząd, jako adwokaci upominali się o niezależne sądy, bo to jest miejsce naszej pracy i chcemy, by honorowane były tam prawa naszych klientów, prawa jednostki.

Adw. Jacek Trela podkreślił, że w jego ocenie samorząd adwokacki po ostatnich 4 latach jest wzmocniony. - Nawet ta gorąca debata, jaka toczy się w izbie warszawskiej, jest tego dowodem – mówił. - Jest dowodem, że adwokatura leży nam wszystkim na sercu. Chcemy dobrego wykonywania tego zawodu, mamy na to różne pomysły, staramy się je prezentować na jak najszerszym forum. Zgromadzenie jest takim forum, to najczystsza forma demokracji.

Prezes NRA podziękował adwokatom izby warszawskiej, którzy pracują na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej: adw. Anisie Gnacikowskiej, zastępcy sekretarza NRA, adw. Ziemisławowi Gintowtowi, członkowi Prezydium NRA i adw. Rafałowi Dębowskiemu, sekretarzowi NRA, członkom NRA: Maciejowi Łaszczukowi, Jakubowi Wende, Bartoszowi Grohmanowi i Przemysławowi Rosatiemu. Podziękowania skierował także do wicedziekan adw. dr Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, przewodniczącej Zespołu ds. Kobiet przy NRA, adw. Justynie Metelskiej, adw. Małgorzacie Mączki-Pacholak, Tomaszowi Korczyńskiemu i Agacie Sztajner oraz adw. Karolowi Pachnikowi i Dariuszowi Golińskiemu. Prezes Trela podziękował także adw. Aleksandrowi Krysztofowiczowi, szczególnie za pracę przy organizacji nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz wszystkim młodym adwokatom, którzy angażują się w pracę samorządu i w obronę praw jednostki, gdy trzeba pomagać ludziom w konfrontacji z władzą publiczną. Adw. Trela podkreślił też, że młodzi adwokaci są nadzieją zawodu i wyraził nadzieję, że będą kontynuować prace samorządu i nieść wysoko sztandar adwokatury. Na koniec podziękował adw. Mikołajowi Pietrzakowi za pracę dziekana 6-tysięcznej izby. Podjął się tej funkcji w trudnej wizerunkowo sytuacji, w związku ze sprawą reprywatyzacji. - Podźwignął izbę po tym okresie i dziś izba oraz cała adwokatura zyskuje zaufanie społeczne – powiedział.

Zgromadzenie izby warszawskiej przyjęło uchwały m.in.: zobowązującą delegatów na KZA do podjęcia działań w celu dopuszczenia możliwości wykonywania obowiązków zawodowych na umowę o pracę, powołano komisję do zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz podjęło uchwałę dotyczącą konieczności wprowadzenia zmian w zakresie reklamy. 

 

Na funkcję członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zostali wybrani:

1)Adw. Agata Rewerska

2)Adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

3)Adw. Michał Fertak

4)Adw. Aleksander Krysztofowicz

5)Adw. dr Kamil Szmid

6)Adw. Jakub Jacyna

7)Adw. Anna Czepkowska-Rutkowska

8)Adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk

9)Adw. Anna Atanasow

10)Adw. Tomasz Korczyński

11)Adw. Andrzej Orliński

12)Adw. dr Łukasz Chojniak

13)Adw. Maciej Ślusarek

14)Adw. Wojciech Bagiński

15)Adw. Jakub Bartosiak

 

Na funkcję zastępców członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawiezostali wybrani:

1)Adw. dr Beata Paxford

2)Adw. Dorota Kulińska

3)Adw. Joanna Elżbieta Tkaczyk

4)Adw. Dominika Tomaszewska

Na funkcję sędziów Sądu DyscyplinarnegoIzby Adwokackiej w Warszawie zostali wybrani:

1)Adw. Marita Dybowska-Dubois

2)Adw. dr hab. Wojciech Machała

3)Adw. Karolina Wolff-Leśnodorska

4)Adw. Stefan Jaworski

5)Adw. Ewa Bojanowska

6)Adw. Marta Tomkiewicz

7)Adw. Anna Maria Borkowska

8)Adw. Piotr Bednarek

9)Adw. dr Karol Pachnik

10)Adw. Piotr Kuliński

11)Adw. Katarzyna Korczyńska

12)Adw. Marcjanna Katarzyna Dębska

13)Adw. Lena Dąbrowska

14)Adw. Jerzy Naumann

15)Adw. Marta Seredyńska

16)Adw. Adam Ufnal

17)Adw. Hubert Szperl

18)Adw. Jacek Brydak

19)Adw. dr Małgorzata Anna Eysymontt

20)Adw. Agnieszka Katarzyna Masalska

21)Adw. Kacper Florysiak

22)Adw. Mariola Łakomska

23)Adw. Agnieszka Szczęsna-Krajewska

24)Adw. Michał Magdziak

25)Adw. Piotr Skorupski

26)Adw. dr Andrzej Ważny

27)Adw. Michał Jan Pratkowski

28)Adw. Kamila Podwapińska

29)Adw. Ewelina Alicja Zawiślak

30)Adw. Paweł Osik

31)Adw. Katarzyna Gorgol

32)Adw. Andrzej Leonard Hebda

33)Adw. Małgorzata Jadowska

 

Na funkcję zastępcy sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zostali wybrani:

1)Adw. Piotr Sikorski

2)Adw. Marcin Zadrożny

3)Adw. Małgorzata Supera

4)Adw. Monika Branicka-Warska

5)Adw. dr Karol Zawiślak

6)Adw. Franciszek Michera

Na funkcję członków Komisji RewizyjnejIzby Adwokackiej w Warszawie zostali wybrani:

1)Adw. Joanna Wędrychowska 

2)Adw. Barbara Trzeciak

3)Adw. Piotr Babiarz 

4)Adw. Piotr Wojciech Wojciechowski

5)Adw. Andrzej Lagut

6)Adw. Andrzej Bieńkowski

Na funkcję zastępcy członka Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie zostali wybrani:

1)Adw. Katarzyna Majer-Gębska

2)Adw. Marek Malecha

 

Na funkcję delegatki/delegata na Krajowy Zjazd Adwokaturyzostali wybrani:

1)Adw. Mikołaj Pietrzak

2)Adw. Jacek Dubois

3)Adw. Agata Rewerska

4)Adw. dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

5)Adw. Radosław Baszuk

6)Adw. Ziemisław Gintowt

7)Adw. Anna Mika-Kopeć

8)Adw. dr Łukasz Chojniak

9)Adw. Anna Atanasow

10)Adw. Luka Aleksander Szaranowicz

11)Adw. Roman Giertych

12)Adw. Jakub Jacyna

13)Adw. dr hab. Zbigniew Banaszczyk

14)Adw. prof. dr hab. Katarzyna Bilewska

15)Adw. Ryszard Roman Kalisz

16)Adw. dr Kamil Szmid

17)Adw. Jakub Wende

18)Adw. Micha ł Fertak

19)Adw. Magdalena Czernicka-Baszuk

20)Adw. Aleksander Krysztofowicz

21)Adw. Sylwia Gregorczyk-Abram

22)Adw. Marita Dybowska-Dubois

23)Adw. Agnieszka Helsztyńska

24)Adw. Anna Czepkowska-Rutkowska

25)Adw. Anisa Gnacikowska

26)Adw. dr Witold Kabański

27)Adw. Krzysztof Stępiński

28)Adw. Andrzej Orliński

29)Adw. Andrzej Tomaszek

30)Adw. Joanna Wędrychowska

31)Adw. Dorota Kulińska

32)Adw. dr hab. Wojciech Machała

33)Adw. dr Michał Bieniak

34)Adw. Jakub Bartosiak

35)Adw. dr Beata Paxford

36)Adw. Joanna Parafianowicz

37)Adw. Tomasz Korczyński

38)Adw. Stefan Jaworski

39)Adw. prof. dr hab. Piotr Józef Kruszyński

40)Adw. Piotr Babiarz ( W AW/Adw/7892)

41)Adw. Wojciech Bagiński

42)Adw. Karolina Wolff-Leśnodorska

43)Adw. Maciej Ślusarek

44)Adw. Rafał Dębowski

45)Adw. Grzegorz Kukowka

46)Adw. Magdalena Fertak

47)Adw. Przemysław Rosati

48)Adw. Waldemar Gujski

49)Adw. Anna Maria Borkowska

50)Adw. dr Karol Pachnik

51)Adw. Katarzyna Lejman

52)Adw. Ewa Milewska-Celińska

53)Adw. Ewa Bojanowska

54)Adw. dr hab. Szymon Pawelec

55)Adw. Michał Wawrykiewicz

56)Adw. Marcjanna Katarzyna Dębska

57)Adw. Jacek Zwara

58)Adw. Ada Czapla-Lisowska

59)Adw. Michał Szpakowski

60)Adw. Lena Dąbrowska

61)Adw. Grzegorz Fertak

62)Adw. Jerzy Naumann

63)Adw. Bartosz Grohman

64)Adw. Monika Rajska

65)Adw. Jolanta Nowakowska-Zimoch

66)Adw. Maciej Łaszczuk

67)Adw. Joanna Elżbieta Tkaczyk

68)Adw. Tomasz Wardyński

69)Adw. Piotr Bednarek

70)Adw. Dominika Tomaszewska

71)Adw. Maria Karolina Kozłowska

72)Adw. Krzysztof Zbigniew Boszko

73)Adw. Marta Tomkiewicz

74)Adw. Piotr Kuliński

75)Adw. Łukasz Brydak

76)Adw. Edmund Józef Falandysz

77)Adw. Barbara Trzeciak

78)Adw. Aneta Bęczkowska-Raczyńska

79)Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik

80)Adw. Andrzej Lagut

81)Adw. Katarzyna Korczyńska

82)Adw. Andrzej Bieńkowski

83)Adw. Paweł Rybiński

84)Adw. dr Małgorzata Anna Eysymontt

85)Adw. Anna Archacka

86)Adw. Marcin Ajs

87). Adw. Hubert Szperl

88)Adw. Małgorzata Tyszka-Hebda

89)Adw. Adam Ufnal

90)Adw. Sławomir Zdunek

91)Adw. Leon Krysztofowicz

92)Adw. Andrzej Nogal

93)Adw. Michał Kibil

 

zdjęcia Michał Borowski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry