Adw. Paweł Gieras ponownie dziekanem izby krakowskiej


Adw. Paweł Gieras został wybrany na dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie na drugą kadencję. Wyboru dokonano 26 czerwca podczas Zgromadzenia izby. 

Na prezesa Sądu Dyscyplinarnego wybrano adw. Piotra Ochałka, rzecznikiem dyscyplinarnym został adw. Marcin Kosiorkiewicz a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej adw. prof. Janusz Raglewski.

Publikujemy wyniki wyborów:

CZŁONKOWIE ORA

Adw. Bergier Wojciech

Adw. Cabała Stanisław

Adw. Eilmes Paweł

Adw. Fedorowicz Filip

Adw. Gradzi Dariusz

Adw. Gut Aleksander

Adw. Hałuszczyński Maciej

Adw. Karczewski Andrzej

Adw. Konopka Kinga

Adw. Kosiorkiewicz Katarzyna

Adw. Kostański Krzysztof

Adw. Maciukiewicz Magdalena

Adw. Ochwat Piotr

Adw. Rychlicki Robert

Adw. Zduńczyk Antoni

 

ZASTĘPCY CZŁONKÓW ORA

Adw. Burda Katarzyna

Adw. Gładyszowski Roman

Adw. Sopata Andrzej

Adw. Weredyńska Małgorzata

 

SĘDZIOWIE SĄDU DYSCYPLINARNEGO

Adw. Braum Andrzej

Adw. Cempura Aleksandra

Adw. dr Cyrol Tomasz

Adw. Czosnowska Beata

Adw. Długopolski Janusz

Adw. Forystek Józef

Adw. Forystek Marek

Adw. Giza Andrzej

Adw. Góralczyk Krzysztof

Adw. Górnikowska Bogumiła

Adw. Gryboś Wojciech

Adw. Kasolik Anna

Adw. Kasperska – Kranz Katarzyna

Adw. Kasprzykiewicz Katarzyna

Adw. Kot Katarzyna

Adw. Kurek – Mazgaj Agnieszka

Adw. Śliz Paweł

Adw. Tokarz Małgorzata

Adw. Zieliński Piotr

Adw. Znamirowski Łukasz

 

ZASTĘPCY SĘDZIÓW

Adw. Sobańska – Drexler Sandra

Adw. Wojnarowska Edyta

Adw. Wołk Łukasz

 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Adw. Gurbiel Monika

Adw. Lis Maciej

Adw. Tarnawski Tomasz

Adw. Wantuch Agata

 

ZASTĘPCY CZŁONKÓW KOMISJI

Adw. Kilian Agnieszka

Adw. Krawiec – Jazgar Aleksandra

 

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD ADWOKATURY

Adw. Bergier Wojciech

Adw. prof. Ćwiąkalski Zbigniew

Adw. dr Dąbrowska – Kardas Małgorzata

Adw. Długopolski Janusz

Adw. Eilmes Paweł

Adw. Eliasz Grzegorz

Adw. Fedorowicz Filip

Adw. Gieras Paweł

Adw. Górnik – Gieras Dominika

Adw. Gradzi Dariusz

Adw. Gut Aleksander

Adw. Hałuszczyński Maciej

Adw. prof. Kardas Piotr

Adw. dr Kożuch Małgorzata

Adw. Kos Rafał

Adw. Kosiorkiewicz Katarzyna

Adw. Kosiorkiewicz Marcin

Adw. Kostański Krzysztof

Adw. dr Kostański Piotr

Adw.  prof. Kubas Andrzej

Adw. Kuklewicz Jan

Adw. Maciukiewicz Magdalena

Adw. Ochałek Piotr

Adw. Ochwat Piotr

Adw. Pociej Władysław

Adw. prof. Raglewski Janusz

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/