Adw. Maciej Gutowski odebrał nominację profesorską

Adw. Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, odebrał z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego nominację profesorską. Uroczystość odbyła się 31 lipca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 

Mecenas Gutowski znalazł się w gronie 71 osób - nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki, którym prezydent wręczył nominacje.

Adw. prof. Maciej Gutowski urodził się w 1972 r. w Poznaniu. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 1996 r. oraz studia Master of Laws (LLM) w dziedzinie prawa handlowego w Central European University w 1997r. Od 1997 roku związany z Katedrą Prawa Cywilnego UAM, najpierw jako doktorant, następnie adiunkt wreszcie profesor. Stopień naukowy doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo cywilne uzyskał w 2001 r. na podstawie przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. M. Kępińskiego rozprawy pt. „Stosunek prawny opcji”, która została wyróżniona nagrodą w Konkursie „Państwa i Prawa” w 2002 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2007 r. na podstawie rozprawy pt. „Nieważność czynności prawnej”.

W 2014 r. podjęta została uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu popierająca wniosek o nadanie prof. UAM dr hab Maciejowi Gutowskiemu tytułu profesora w dziedzinie „nauki prawne” w oparciu o cztery pozytywne recenzje.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w dziedzinie prawa cywilnego, handlowego oraz o charakterze interdyscyplinarnym. Od 2010 r. jest arbitrem w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Egzamin adwokacki złożył w 2001 r. i od tego czasu wykonuje zawód adwokata.

Od 2013 r. jest Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz Wiceprzewodniczącym Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. 

Jest także członkiem Kolegium "Palestry" - od 1 stycznia 2015 r.

 

(informacja na stronie Kancelarii Prezydenta)

*zdjecie Eliza Radzikowska-Białobrzewska/prezydent.pl

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry