Adw. Roman Kusz nowym Dziekanem Izby Katowickiej


Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Katowicach dokonało 14 maja wyboru nowych władz. Dziekanem został adw. Roman Kusz. 

Ponadto zgromadzenie wybrało adw. Tadeusza Hassę prezesem Sądu Dyscyplinarnego, adw. Marcina Nowaka rzecznikiem dyscyplinarnym zaś adw. Pawła Ciemniewskiego przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Członkami ORA w Katowicach zostały następujące osoby:

1. Adw. Dzięcioł Andrzej
2. Adw. Grzegorz Kopeć
3. Adw. Barczyk Anna
4. Adw. Stabla Henryk
5. Adw. Cholewa Leszek
6. Adw. Pinior Jerzy
7. Adw. Skrzypczak Stefan
8. Adw. Jaworski Grzegorz
9. Adw. Stęchły Rafał
10. Adw. Chmielniak Łukasz
11. Adw. Kozielski Marek
12. Adw. Jasiewicz Magda
13. Adw. Synoradzki Michał
14. Adw. Imiołczyk – Porębska Marta
15. Adw. Koehler Paweł

Zastępcami Członków ORA zostali:
1. Adw. Wyciślak Mirosław
2. Adw. Tomanek Damian
3. Adw. Szulik Marcin
4. Adw. Jakubczyk Bartłomiej


Sędziami Sądu Dyscyplinarnego zostały następujące osoby:
1. Adw. Bielawski Zbigniew
2. Adw. Dąbrowski Andrzej
3. Adw. Dudek Janina
4. Adw. Kamiński Mirosław
5. Adw. Kamiński Stefan
6. Adw. Klaus Jadwiga
7. Adw. Kokoszka Agnieszka
8. Adw. Korczyk Michał
9. Adw. Kosiński Artur
10. Adw. Kowalski Tomasz
11. Adw. Krajcer Eugeniusz
12. Adw. Krasuska –Terrillon
13. Adw. Krawczyk Aneta
14. Adw. Lekston Małgorzata
15. Adw. Machecki Rafał
16. Adw. Pęcherek Tadeusz
17. Adw. Prochot Jerzy
18. Adw. Przyjemski Piotr
19. Adw. Sarnowicz –Gąska Justyna
20. Adw. Wawrzyńczyk Zbigniew

Zastępcami Sądu Dyscyplinarnego zostali:
1. Adw. Kula Urszula
2. Adw. Pelc Martyna
3. Adw. Aleksandra Pinior

Członkami Komisji Rewizyjnej zostały następujące osoby :
1. Kostrzewa Adam
2. Krajewska –Grimm Magdalena
3. Mochnacki Andrzej
4. Otrębska –Zięba Joanna
5. Przybysz Rafał

Zastępcą Członków Komisji Rewizyjnej został:
1. Mura Leszek


Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury zostały następujące osoby:
1. Adw. Roman Kusz
2. Adw. Andrzej Dzięcioł
3. Adw Grzegorz Kopeć
4. Adw. Tadeusz Hassa
5. Adw. Leszek Cholewa
6. Adw. Anna Barczyk
7. Adw. Henryk Stabla
8. Adw. Jerzy Pinior
9. Adw. Stefan Skrzypczak
10. Adw. Grzegorz Jaworski
11. Adw. Łukasz Chmielniak
12. Adw. Paweł Ciemniewski
13. Adw. Michał Synoradzki
14. Adw. Marek Kozielski
15. Adw. Andrzej Dąbrowski
16. Adw. Magda Jasiewicz
17. Adw. Przemysław Stęchły
18. Adw. Ewa Czarnynoga
19. Adw. Stanisław Czarnynoga
20. Adw. Rafał Stęchły
21. Adw. Bartłomiej Jakubczyk
22. Adw. Bartłomiej Piotrowski
23. Adw. Justyna Sarnowicz-Gąska

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/