Adw. Ryszard Bochnia dziekanem Izby koszalińskiej

Adw. Ryszard Bochnia zostal wybrany na funkcje dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie. Wybory odbyły się podczas Zgromadzenie Izby Adwokackiej  6 lutego 2021r.

Prezesem Sądu Dyscyplinarnego adw. Dorota Joanna Morzuch, Rzecznikiem Dyscyplinarnym Izby wybrano adw. Wiesława Brelińskiego, zaś Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został adw. Bogusław Szpinda.

Do Okręgowej Rady Adwokackiej zostali wybrani:
- adw. Krzysztof Kaszubski

- adw. Paweł Narkun-Kletz

- adw. Kinga Dagmara Siadlak

- adw. Piotr Tomaka-Wacławski

- adw. Maria Kapsa

- adw. Bartłomiej Bubacz

- adw. Andrzej Czerniec

- dr adw. Tomasz Gulla

 

Sędziami Sądu Dyscyplinarnego zostali:

- adw. Anna Bochnia-Zinka

- adw. Dorota Gliszczyńska

- adw. Iwona Bielak

- adw. Ewa Rożnowska-Iwanicka

- adw. Zbigniew Wojciech Kowalski

- adw. Ewelina Nejman

- adw. Maria Nowosadko

- adw. Anna Kątnik-Mania

- adw. Agnieszka Zimny-Pałubicka

- adw. Adam Kłusek

 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

- adw. Paulina Juszkiewicz-Urbańska

- adw. Bartłomiej Tutak

- adw. Jakub Rogólski

 

Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali wybrani:

- adw. Krzysztof Kaszubski

- adw. Ryszard Bochnia

- adw. Kinga Dagmara Siadlak

- adw. Jan Daszko

- adw. Leon Kasperski

- adw. Piotr Tomaka-Wacławski

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry