Adw. Sławomir Krześ został dziekanem izby wrocławskiej

W dniach 2, 5 i 6 października odbyło się zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze izby adwokackiej we Wrocławiu. Zgromadzenie zostało przeprowadzone w  trybie hybrydowym.  

Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu został adw. Sławomir Krześ, prezesem Sądu Dyscyplinarnego został adw. Tadeusz Lewicki, z kolei rzecznikiem dyscyplinarnym został adw. Edward Gorzelańczyk, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej adw. Adam Pracławski.

Na Członków  ORA we Wrocławiu zostali wybrani:

Wnuk Dariusz

Rojek Leszek

Razowski Tomasz

Grodziński Olgierd

Kubica-Miłek Ewa

Gerus Jakub

Banaszewska Jadwiga

Wałęcki Jacek

Eisermann Maciej

Józefowicz-Olczyk Barbara

Migaj Piotr

Sikorski Aleksander

Zięba Marcin

Mrozek Kamila

Soroka Piotr

Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury wybrano:

Sławomira Krzesia

Andrzeja Grabińskiego

Jacka Giezka

Leszka Rojka

Edwarda Gorzelańczyka

Andrzeja Malickiego

Annę Ślęzak

Jakuba Gerusa

Jadwigę Banaszewską

Wojciecha Krzysztoporskiego

Olgierda Grodzińskiego

Ewę Kubicę-Miłek

Macieja Eisermann

Jacka Wałęckiego 

Barbarę Józefowicz-Olczyk

Andrzeja Mękala 

Piotra Migaja 

Tadeusza Lewickiego 

Wojmirę Lewicką 

Pawła Mateusza Wójcika 

 

(czytaj sprawozdanie na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski