Adw. Stanisław Perucki dziekanem w Bielsku-Białej na II kadencję

Adw. Stanisław Perucki został wybrany dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej na drugą kadencję. Wyboru dokonano podczas Zgromadzenia izby, 4 czerwca. 

Adw. Teresa Sudek-Roztoczyńska została prezesem Sądu Dyscyplinarnego, adw. Jan Jastrzębski przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a adw. Monika Tomiak - rzecznikiem dyscyplinarnym.

Mecenas Perucki funkcję dziekana pełnił już kilkakrotnie (1992-1997, 2001-2007). W kadencji 2007-2010 był wicedziekanem rady. Podczas Krajowych Zjazdów Adwokatury reprezentował izbę adwokacką w Bielsku-Białej jako delegat. Jest też wykładowcą w systemie szkolenia aplikantów adwokackich i członkiem komisji egzaminacyjnej.

Na Zgromadzeniu obecny był adw. Stanisław Kłys, członek Naczelnej Rady Adwokackiej.

Wyniki wyborów:

adw. Stanisław Perucki  - Dziekan

Członkowie Rady:

 1. adw. Danuta Byrska 
 2. adw. Andrzej M. Herman                 
 3. adw. Jerzy Pagieła
 4. adw. Krzysztof Staszkiewicz                       
 5. adw. Krzysztof Stec
 6. adw. Jerzy Stworzewicz
 7. adw. Piotr Szymkowiak                               
 8. adw.  Adam Wnęczak

Zastępcy Członków Rady:

 1. adw. Wieńczysław Grzyb
 2. adw. Andrzej Suchonek

Rzecznik Dyscyplinarny

adw. Monika Tomiak

Sąd Dyscyplinarny

adw. Teresa Sudek-Roztoczyńska     - Prezes Sądu Dyscyplinarnego

 1. adw. adw. Daniel Dudys
 2. adw. Monika Gibas
 3. adw. Robert Gojny
 4. adw. Anna Gólska
 5. adw. Agnieszka Kastelik-Smaza
 6. adw. Maria Krzeszowiak-Woleńska
 7. adw. Grzegorz Orman
 8. adw. Paweł Piwowarczyk
 9. adw. Anna Sikora
 10. adw. Mateusz Sobol
 11. adw. Izabela Sowińska
 12. adw. Monika Stachowicz
 13. adw. Anna Talaga
 14. adw. Robert Ziaja

Zastępca Sędziego:

1. adw. Halina Radziszewska

2. adw. Tomasz Salachna

Komisja Rewizyjna:

adw. Jan Jastrzębski – Przewodniczący

Członkowie Komisji:

 1. adw. Agata Bielawska
 2. adw. Izabela Fluder-Cyganek
 3. adw. Agnieszka Stworzewicz

Zastępcy Członków:

 1. adw. Patrycja Jakubiec
 2. adw.  Magdalena Wawro

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury:

 1. 1. adw. adw. Danuta Byrska
 2. 2. adw. Andrzej Herman
 3. 3. adw. Stanisław Perucki
 4. 4. adw. Krzysztof Stec
 5. 5. adw. Jerzy Stworzewicz
 6. 6. adw. Teresa Sudek-Roztuczyńska

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski