Adw. Stefan Salamon dziekanem izby olsztyńskiej na drugą kadencję

Adw. Stefan Salamon został wybrany dziekanem Izby Adwokackiej w Olsztynie na drugą kadencję. Wyboru dokonano podczas zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego izby 6 lutego 2021.

Zgromadzenie odbyło się w trybie zdalnym. Na Prezesa Sądu Dyscyplinarnego ponownie wybrano adw. Zofię Bonk, na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej adw. Edwarda Ośko, a na Rzecznika Dyscyplinarnego  adw. Jadwigę Panisko.

Do Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie wybrani zostali:

- adw. Sylwia Żuk-Białozór

- adw. Jerzy Dobrzański

- adw. Andrzej Wasilewski

- adw. Krzysztof Misiarz

- adw. Andrzej Jemielita

- adw. Marcin Kaczyński

- adw. Jacek Klonowski

- adw. Andrzej Kempa

 

Do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Olsztynie wybrani zostali:

- adw. Grzegorz Hetmański

- adw. Marek Dańko

- adw. Marcin Szewczyk

- adw. Przemysław Borzymowski

- adw. Roman Anoszkin

- adw. Jerzy Sołdan

- adw. Wojciech Piłat

- adw. Łukasz Cholewicki

- adw. Paweł Mąka

- adw. dr Michał Pietkiewicz

- adw. Sławomir Szubstarski

- adw. Jan Franciszek Gajewski

- adw. Agnieszka Piórkowska

- adw. Izabela Maruchacz

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

- adw. Maciej Kazimierz Osowicki

- adw. Piotr Andrzej Jasiński

- adw. Karol Kakowski

Delegatami Izby Adwokackiej w Olsztynie na najbliższy Krajowy Zjazd Adwokatury wybrani zostali:

- adw. Stefan Salamon

- adw. Rajmund Żuk

- adw. Andrzej Kozielski

- adw. Jerzy Dobrzański

- adw. Mirosława Pietkiewicz

- adw. Andrzej Wasilewski

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry