Adw. Stefan Salamon dziekanem izby olsztyńskiej

Adw. Stefan Salamon został dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie. Wyboru dokonano podczas Zgromadzenia tej izby 1 października. 

Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Olsztyńskiej została adw. Zofia Bonk, Rzecznikiem Dyscyplinarnym - adw. Andrzej Kempa, zaś funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powierzono adw. Andrzejowi Szydzińskiemu.

Zgromadzenie wybrało na nową kadencję 2016–2020 członków Okręgowej Rady Adwokackiej , sędziów Sądu Dyscyplinarnego Izby, członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów Izby na Krajowy Zjazd Adwokatury.

Członkami Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie zostali (według ilości uzyskanych głosów):

 1. Adw. Jerzy Dobrzański
 2. Adw. Jacek Klonowski
 3. Adw. Marcin Kaczyński
 4. Adw. Andrzej Jemielita
 5. Adw. Andrzej Wasilewski
 6. Adw. Krzysztof Misiarz
 7. Adw. Jolanta Gajownik
 8. Adw. Karol Wójcik

 

Zastępcami członków Okręgowej Rady Adwokackiej zostali:

 1. Adw. Janusz Jarocki
 2. Adw. Magdalena Pietkiewicz

 

Członkami Sądu Dyscyplinarnego:

 1. Adw. Artur Rusa
 2. Adw. Przemysław Borzymowski
 3. Adw. Marek Justyna
 4. Adw. Marcin Szewczyk
 5. Adw. Marta Trawczyńska
 6. Adw. Rafał Przybyszewski
 7. Adw. Roman Anoszkin
 8. Adw. Wacław Misiarz
 9. Adw. Jerzy Sołdan
 10. Adw. Jan Gajewski
 11. Adw. Małgorzata Raubo
 12. Adw. Kamil Rytelewski
 13. Adw. Izabela Maruchacz
 14. Adw. Paweł  Dowgwiłłowicz

 

Zastępcami członków Sądu Dyscyplinarnego zostali:

 

 1. Adw. Magdalena Staszewska
 2. Adw. Sławomir Szubstarski

 

Członkami  Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 1. Adw. Maciej  Osowicki
 2. Adw. Piotr Jasiński
 3. Adw. Edward Ośko

 

Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali ( według ilości uzyskanych głosów):

 1. Adw. Stefan Salamon
 2. Adw.  Andrzej Kozielski
 3. Adw.  Mirosława  Pietkiewicz
 4. Adw.  Rajmund Żuk
 5. Adw.  Jerzy Dobrzański
 6. Adw. Joanna Kucharzewska


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/