Adw. Włodzimierz Łyczywek dziekanem w szczecińskiej izbie

Dziekanem izby szczecińskiej został adw. Włodzimierz Łyczywek. Wyboru dokonano na Zgromadzeniu izby 18 czerwca. 

W wyborach wyłoniono też rzecznika dyscyplinarnego - został nim adw. Waldemar Juszczak, prezesa Sądu Dyscyplinarnego - tę funkcję obejmie adw. Joanna Szałańska oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - tę funkcję pełnić będzie adw. Monika Kowalczyk–Solak.

Członkami Okręgowej Rady Adwokackiej zostali :

adw. Joanna Budnowska

adw. Wiesław Fafuła

adw. Igor Frydrykiewicz

adw. Mikołaj Kołecki

adw. Krzysztof Ławrynowicz

adw. Piotr Mazuro

adw. Tomasz Milewski

adw. Jacek Motyka

adw. Michał Olechnowicz

adw. Marcjusz Szczepański


Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury :

adw. Marek Mikołajczyk

adw. Piotr Dobrołowicz

adw. Waldemar Juszczak

adw. Wiesław Fafuła

adw. Bartłomiej Sochański

adw. Krzysztof Ławrynowicz

adw. Monika Kowalczyk–Solak

adw. Igor Frydrykiewicz

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/