Adwokaci i aplikanci izby krakowskiej złożyli ślubowanie

Ślubowanie adwokatów i aplikantów Krakowskiej Izby Adwokackiej odbyło się 7 stycznia w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

Ślubowanie złożyli aplikanci, którzy w ubiegłym roku pozytywnie zdali egzamin wstępny na aplikację, jak również dziewiętnastu adwokatów, którzy z wynikiem pozytywnym złożyli egzamin adwokacki w roku 2018.  

Jak co roku, podczas uroczystości, wyróżniono 6 aplikantów z najlepszymi wynikami na egzaminie wstępnym na aplikację (powyżej 130 punktów). Wyróżnieni odebrali z rąk dziekana adw. Pawła Gierasa gratulacje oraz nagrody za osiągnięcie wysokich wyników.

W uroczystości, którą prowadził adw. Aleksander Gut, sekretarz ORA w Krakowie, głos zabrali kolejno dziekan adw. Paweł Gieras, prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie SSA Rafał Dzyr, członek NRA adw. Wojciech Bergier - w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej oraz adw. Magdalena Maciukiewicz – kierownik Komisji Szkolenia Aplikantów.

Uroczystość była okazją do podkreślenia faktu, jak ważne jest funkcjonowanie niezależnego samorządu adwokackiego, który w minionym, 2018 roku obchodził 100-lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

W przemówieniu dziekan w pierwszej kolejności pogratulował adwokatom i aplikantom, wyrażając nadzieję, że w codziennej nauce i pracy kierować się będą wysokimi standardami etycznymi i moralnymi, którym hołduje Adwokatura.

Dziekan Gieras zwrócił także uwagę na znaczenie fundamentalnych praw, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania prawa i wymiaru sprawiedliwości, takich jak samorządność, niezawisłość i niezależność sędziowska oraz tajemnica adwokacka. Podczas przemówienia odczytany został list adw. Jacka Treli, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Ślubowanie adwokatów i aplikantów zakończył występ muzyczny Alexandra Martineza.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry