Adwokackie izby Krakowa i Norymbergi podpisały umowe o współpracę

Dziekani izby adwokackiej w Krakowie i izby adwokackiej w Norymberdze podpisali 12 lipca umowę o współpracy.

W dniach od 12 do 15 lipca 2019 r. Krakowska Izba Adwokacka gościła licznie przybyłych do Krakowa przedstawicieli Izby Adwokackiej w Norymberdze, na czele z dziekanem adw. dr Uwe Wirschingiem. Wizyta była owocem ożywionych i rozwijanych w ostatnich latach kontaktów przedstawicieli obu izb, których ukoronowaniem było podpisanie umowy o współpracy. Wskazać należy aktywność na tym polu adw. Kingi Konopki, przewodniczącej Komisji do spraw współpracy z zagranicą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy izbami miało miejsce w piątek 12 lipca, w siedzibie Krakowskiej Izby Adwokackiej. W imieniu Izby Adwokackiej w Norymberdze umowę podpisał dziekan adw. dr Uwe Wirsching, zaś w imieniu Krakowskiej Izby Adwokackiej dziekan adw. Paweł Gieras. Podkreślali oni, że umowa ma na celu nadanie ram prawnych współpracy, która już ma miejsce, a która dzięki wspólnym spotkaniom i wymianie doświadczeń będzie rozwijać się jeszcze pomyślniej z korzyścią dla adwokatów obu izb.

W dniu 13 lipca miało miejsce kolejne spotkanie przedstawicieli izb, tym razem w gościnnym i kameralnym Klubie Adwokatów przy ul. Sławkowskiej 1 w Krakowie. Spotkanie, przebiegające w luźnej i serdecznej atmosferze miało na celu wzajemne poznanie się, wymianę zawodowych doświadczeń oraz wspólną integrację. Umocnione zostały dotychczasowe przyjaźnie oraz nawiązano nowe kontakty.

adw. Anna Kliczewska,
Członek Komisji ds. współpracy z zagranicą Krakowskiej Izby Adwokackiej

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry