Adwokat Krystyna Mazurkiewicz skończyła 100 lat

Adwokat Krystyna Mazurkiewicz, były członek Izby Adwokackiej w Koszalinie, 23 września skończyła 100 lat. Z tej okazji Jubilatka otrzymała listy gratulacyjne od prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie.

Adwokat Krystyna Mazurkiewicz urodziła się 23 września 1917 r. w Wiedniu. Od 1918 r. mieszkała we Lwowie, gdzie ukończyła szkołę powszechną i państwowe gimnazjum. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, 9 czerwca 1939 r. otrzymała tytuł magistra prawa.

Po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu adwokackiego, Krystyna Mazurkiewicz wykonywała zawód adwokata w Słupsku. W roku 1952 była współorganizatorem pierwszego zespołu adwokackiego w Słupsku i w Izbie. W tym Zespole Adwokackim wykonywała zawód oraz pełnika funkcję kierownika. Specjalizowała się w prawie cywilnym, była wykładowcą aplikantów adwokackich, pełniła też funkcję patrona. Z dniem 1 maja 1980 r. adw. Krystyna Mazurkiewicz przeszła na emeryturę.

Uchwałą Nr 29 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 maja 2002 r. przyznano adw. Krystynie Mazurkiewicz odznakę „Adwokatura Zasłużonym”.

adw. Ryszard Bochnia

Dziekan ORA w Koszalinie                                                                                                    


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/