Adwokat Leon Kasperski obchodzi 90. urodziny


Adwokat Leon Kasperski, członek Izby Adwokackiej w Koszalinie, obchodzi 20 lutego swoje 90-te urodziny oraz 65-lecie wykonywania pracy adwokata i aplikanta adwokackiego.      

Leon Kasperski urodził się na Podlasiu w Bacikach Średnich w 1929 r. Studiował w latach 1947 – 1952; w tym czasie ukończył Szkołę Główną Służby Zagranicznej w Warszawie oraz Wydział Prawa na Uniwersytecie Łódzkim w Łodzi uzyskując dyplom magistra prawa. W latach 1953 – 1954 pracował w Ministerstwie Budownictwa Miast i Osiedli w Warszawie, a w 1954 r. został wpisany na listę aplikantów Izby Adwokackiej w Koszalinie.

Egzamin adwokacki zdał w listopadzie 1957 r. przed Komisją Egzaminacyjną Rady Adwokackiej w Poznaniu. Po wpisaniu na listę adwokatów Izby Koszalińskiej, od 1958 r. podjął praktykę w Zespole Adwokackim nr 3 w Słupsku, w którym od 1967 r. do czasu likwidacji w 1993 r., przez 26 lat był kierownikiem. Od 1966 r. pełnił obowiązki obrońcy wojskowego. Był inicjatorem, a następnie w latach 1968 – 1973 zajmował się organizacją budowy lokali przeznaczonych na zespoły adwokackie w Słupsku, w których obecnie mieszczą się kancelarie adwokackie.

Po zmianach ustrojowych adwokat Leon Kasperski prowadził i nadal prowadzi kancelarię indywidualną.

W latach 1986–1992 oraz 1998–2004 pełnił funkcję dziekana Izby Adwokackiej w Koszalinie. W latach 1992–1998 był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej. Od lat 60–tych nieprzerwanie jest działaczem samorządu adwokackiego, pełniąc w nim różne funkcje. 

Adwokat Leon Kasperski posiada wiele odznaczeń, między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę Adwokatura Zasłużonym oraz medale pamiątkowe za zasługi dla Słupska i województwa słupskiego. 

Z okazji Jubileuszu, listy gratulacyjne na ręce adwokata Leona Kasperskiego przesłali Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Jacek Trela i Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie adwokat Ryszard Bochnia.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry