Akcja białostockiej izby: edukacja prawna dla seniorów


Białostocka izba adwokacka od stycznia br. organizuje spotkania edukacyjne z prawa, skierowane w szczególności do osób starszych. To reakcja na rosnącą falę przestępstw popełnianych na szkodę seniorów. 

Izba adwokacka wystąpiła do spółdzielni mieszkaniowych w Białymstoku z inicjatywą organizacji takich spotkań edukacyjnych. Porozumienia w tej sprawie podpisano ze spółdzielniami mieszkaniowymi „Zachęta” oraz „Słoneczny Stok”. 

W obrębie tych spółdzielni zaplanowano w 2017r. 10 spotkań edukacyjnych z tematyki oszustw na szkodę osób starszych, prawa spadkowego, prawa rodzinnego oraz praw konsumenta. Spotkania mają na celu pogłębianie wiedzy prawnej społeczeństwa w sprawach związanych z życiem codziennym. 

adw. Joanna Kuczyńska- Leszczyńska

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/