Aplikanci izby kieleckiej zwiedzili warszawskie muzea


Prawie 50 aplikantów adwokackich świętokrzyskiej izby, z inicjatywy adw. Jerzego Zięby, dziekana ORA w Kielcach, zwiedziło Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 26 stycznia.  

Publikujemy relację apl. adw. Natalii Rzońcy: 

Spotkanie z historią rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego z udziałem przewodników, których wiedza historyczna, jak się później okazało, była imponująca. Mogliśmy przybliżyć sobie obraz jednego z najtragiczniejszych wydarzeń naszej historii, bardzo złożonego i niejednoznacznego w ocenie, ale bez wątpienia stanowiącego do dziś przykład męstwa, heroizmu i walki o wolność. Ekspozycje Muzeum ukazywały życie codzienne powstańców i zwykłych warszawiaków, ale także grozę walk, umundurowanie i broń żołnierzy walczących po obu stronach frontu, makietę Liberatora, wygląd kanałów, fotografie autentycznych scen powstańczych i bohaterów zrywu. Każdy eksponat można tutaj dotknąć, broń przeładować, poczuć dramaturgię tamtych dni.

Uczestnicy wycieczki obejrzeli też przejmujący film zrealizowany w technologii 3D, pokazujący miasto zaraz po wyzwoleniu jako istne "morze ruin". Niewątpliwie niezatarte wrażenia pozostawiły po sobie także opowiedziane przez przewodnika historie powstańców. Szczególnie wzruszające były opowieści o uczestnikach walk, którzy jako dzieci nie wahali się narażać własnego życia walcząc u boku starszych  powstańców o wolność swojego miasta. Przypomniany został wkład aplikantów i adwokatów nie tylko z Warszawy, którzy w walce o wolność złożyli ofiarę  najwyższą. W czasie wojny zginęło ok. 60 % adwokatów i ponad 90% aplikantów adwokackich, co stanowiło najwyższy odsetek wśród grup inteligencji polskiej. Była to prawdziwa lekcja heroizmu, dla wielu z nas niezwykle wzruszająca.

Następnie nasza grupa udała się do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w którym uczestnicy wycieczki mogli odbyć podróż przez tysiąc lat historii – od średniowiecza do współczesności. Podczas zwiedzania aplikanci poznali odpowiedzi na takie pytania jak: skąd i kiedy Żydzi pojawili się w Polsce, w jaki sposób ten kraj stał się domem największej społeczności żydowskiej na świecie, jak przestał nim być i jak odradza się tu społeczność żydowska.

Przewodnicy umiejętnie ukazali, że historia polskich Żydów jest integralną częścią historii Polski, a historia narodu żydowskiego nie jest kompletna bez tego polskiego rozdziału. Mieliśmy okazję zaobserwować współpracę i sąsiedztwo, współzawodnictwo i konflikty, odrębności i asymilację.  Nie zabrakło też odwołań do tragicznych dziejów narodu żydowskiego w okresie II wojny światowej.

Uwagę wielu z nas przykuły wzruszające słowa modlitwy ułożonej w warszawskim getcie, które zostały zapisane na jednej z wystawowych ścian: „Ribojne szel Ojlem! Panie Świata! Usłysz nasz płacz i westchnienie serca, wejrzyj na ból nasz i utrapienie (…). Symbolika tej modlitwy wpisuje się w pamięć o niewinnych ofiarach holokaustu.

Dzięki inicjatywie naszego Dziekana mieliśmy okazję nie tylko zobaczyć pomniki historii, ale również symbolicznie przenieść się w tamten tragiczny czas. Tego rodzaju wydarzenie pokazało nam, że aplikacja adwokacka to nie tylko czas poświęcony poznawaniu prawa, ale również ukazanie tych wartości, które kształtują nasze postawy humanistyczne. Powrót do Kielc przebiegał w atmosferze zadumy i refleksji, która pozostanie w nas na długo.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski