„Białystok zapamiętany” - wieczór autorski adw. Jerzego Korsaka


Wieczór autorski adw. Jerzego Korsaka, nestora białostockiej palestry, odbył się 21 kwietnia w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. 

Pan mecenas był dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku w latach 1992-1998.

Adw. Jerzy Korsak wydał w 2015 roku książkę pt. „Białystok zapamiętany”, w której opisał swoje wspomnienia od okresu wczesnego dzieciństwa po współczesność. W spotkaniu autorskim wzięli udział przedstawiciele białostockiej palestry, rodzina, przyjaciele i znajomi Autora. Każdy uczestnik otrzymał książki wraz z indywidualną dedykacją.

Tak książkę recenzuje Jan Stasiewicz: „Książka ma charakter wspomnień Autora – od pierwszych zapamiętanych faktów w wieku lat czterech do współczesności, gdy Autor jest już sędziwym mecenasem, stale zawodowo czynnym, spisującym zapamiętaną rzeczywistość. Bohaterem książki stał się Białystok (stąd tytuł), stanowiący tło przedstawionych wydarzeń, niekiedy dramatycznych. Opisy Białegostoku wojennego, w czasach kolejnych okupacji, zawierające szereg już zapomnianych szczegółów, stają się lekturą nie tylko ciekawą, ale i pożyteczną. Także ważne są obrazy z wczesnych lat powojennych, widziane oczami nastolatka, gdy Białystok z całą swoją kresową swoistością podnosił się z gruzów. O tym wszystkim pisze rodowity Białostoczanin, zakochany w mieście, w którym spędził całe życie z krótką przerwą w czasie wojny na Wołkowysk, i dłuższą podczas studiów prawniczych w Lublinie. Książkę czyta się świetnie, odbiera się ją jako swobodną gawędę o sprawach codziennych, przeplatających się z dramatami, prowadzoną ze specyficznym adwokackim temperamentem. Fotografie, niektóre unikalne, świetnie uzupełniają narrację.”

adw. Marcin Fidura

Izba Adwokacka w Białymstoku

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/