Bydgoscy adwokaci w Kuratorium Oświaty - szkolenia z mediacji


W Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 17 listopada odbyło się drugie szkolenie z zakresu mediacji, skierowane do pracowników tej jednostki. Szkolenia są efektem współpracy na rzecz upowszechniania wiedzy o sposobach rozstrzygania sporów, jaką podjęło Kuratorium Oświaty oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy. 

Porozumienie o współpracy podpisały na początku listopada br., Jolanta Metkowska, p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz adw. Justyna Mazur, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. Współpraca zakłada inicjowanie działań skierowanych do uczniów, dyrektorów, nauczycieli i środowisk zajmujących się oświatą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwsze szkolenie z zakresu mediacji odbyło się 10 listopada w Kuratorium Oświaty, delegaturze toruńskiej. Poprowadziła je adw. Karolina Korkowska-Krokos. Wśród uczestników znaleźli się m.in. rzecznicy dyscyplinarni oraz ich zastępcy z Torunia i Bydgoszczy. Wczorajsze szkolenie  pt. "Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów" skierowane było do pracowników Kuratorium w Bydgoszczy. Poprowadził je adw. Bartosz Mikołajczyk z Sądu Arbitrażowego przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się czym jest mediacja, jakie są jej rodzaje i zastosowania. Poznali także rolę i zadania mediatora oraz narzędzia, techniki i strategie mediacyjne.

Ogółem w zakresie mediacji przeszkolonych zostało 40 osób. Kolejne działania ruszą niebawem. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/