Bydgoska Izba Adwokacka producentem filmu „Nowy proces karny”


Najważniejsze zmiany w nowym modelu procesu karnego, po tzw. wielkiej nowelizacji prawa karnego, są tematem filmu wyprodukowanego przez bydgoską izbę adwokacką. 

Projekt „Nowy proces karny” to zapis przebiegu procesu karnego przed sądem I instancji w zmienionej, nowej procedurze, obowiązującej od lipca 2015 r. Głównym celem produkcji jest edukacja: uzupełnienie wiedzy teoretycznej oraz dotarcie z multimedialnym materiałem, dającym szanse podniesienia zawodowych kompetencji, do możliwie najszerszego grona prawników.

W symulowanym procesie udział wzięli adwokaci, sędzia i prokurator oraz w rolach stron procesu, świadków i biegłych aplikanci adwokaccy izby adwokackiej w Bydgoszczy. Scenariusz napisany został przez adw. Izabelę Kosierb, zaś realizacja filmu powierzona została Remigiuszowi Zawadzkiemu z bydgoskiej Fundacji ART- HOUSE. Konsultantem filmu był prof. dr hab. Paweł Wiliński – członek Komisji Kodyfikacyjnej Postępowania Karnego.

Uroczysta premiera filmu z udziałem twórców odbędzie się w czwartek, 10 grudnia o godz. 18.00 w bydgoskim Klubie Adwokata, przy ul. Nowy Rynek 5. Następnie płyty z filmem zostaną rozesłane do członków Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Dziekanów wszystkich izb adwokackich. 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry