Bydgoska Izba Adwokacka świętowała Jubileusz

Izba Adwokacka w Bydgoszczy świętowała 65-lecie istnienia. W trakcie uroczystej gali 24 czerwca, w Operze Nova wręczono m.in. odznaczenia oraz wyróżnienia nestorom bydgoskiej palestry. Odbyła się również premiera nowej produkcji filmowej Izby pt. „Kobiety Adwokatury”, w reżyserii Remigiusza Zawadzkiego.  

Jubileuszową galę w bydgoskiej Operze Nova uświetnili swoją obecnością goście – członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej z adw. Andrzejem Zwarą, prezesem NRA na czele oraz przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich i sądowniczych: Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy, , Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda Kujawsko-Pomorski, Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, prezesi Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Sądu Okręgowego i Rejonowego w Bydgoszczy oraz liczni przedstawiciele środowiska akademickiego i kulturalnego.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Andrzej Zwara wręczył odznaki „Adwokatura Zasłużonym” mec. Marioli Lehmann, mec. Urszuli Peplińskiej, mec. Zdzisławowi Bełzie, prof. nadzw. dr hab. Januszowi Kutcie i Łucji Zakrzewskiej. Pośmiertnie odznakę przyznano mecenasowi Antoniemu Gołdzie. Odznaczenie odebrała, żona - Renata Gołda.

Medale Prezydenta Miasta Bydgoszczy otrzymali mec. Krzysztof Podstawski i mec. Jarosław Kaczmarek. Medale wręczyła Zastępca Prezydenta, Iwona Waszkiewicz.

Wicemarszałek, Zbigniew Ostrowski wręczył Medal Marszałka Województwa Kujawska-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis dla Bydgoskiej Izby Adwokackiej oraz listy gratulacyjne mec. Janowi Junkowi, mec. Andrzejowi Montowskiemu, mec. Stanisławowi Sobieszczańskiemu, mec. Piotrowi Wnukowi, mec. Janowi Montowskiemu i mec. Bogusławowi Owsianikowi.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Mikołaj Bogdanowicz wręczył wyróżnienie adw. Justynie Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy.

Bydgoska Izba Adwokacka uhonorowała 16 nestorów lokalnej palestry. Piątkowe grawery z rąk Pani Dziekan odebrał mec. Apolinary Zdzisław Żurawski, mec. Jan Junk, mec. Franciszek Krauze, mec. Andrzej Montowski, mec. Edward Guziński, mec. Małgorzata Brzezińska–Niedźwiedzka, mec. Witold Burker, mec. Krzysztof Podstawski, mec. Zofia Danielewicz-Dobecka, mec. Kornelia Krzyżańska, mec. Konrad Kulpa, mec. Bożena Kuczyńska, mec. Danuta Baturo, mec. Maria Fels, mec. Władysława  Wojciechowski i mec. Stanisław Sobieszczański.

Wyróżnienia trafiły także do przyjaciół i opiekunów Bydgoskiej Izby Adwokackiej:  adw. Mirosławy Pietkiewicz, adw. Andrzeja Siemińskiego, adw. Jerzego Glanca i adw. Andrzeja Zwary.

Po wyróżnieniach nastąpiła część artystyczna, podczas której wystąpiła aktorka Katarzyna Chmara z akompaniamentem Rafała Błaszczyka. Tło recitalu stanowiły archiwalne zdjęcia Bydgoskiej Izby Adwokackiej oraz pocztówki dawnej Bydgoszczy. Następnie na scenie pojawili się byli dziekani izby - mec. Jan Montowski i mec. Bogusław Owsianik, którzy wspominali swoją pracę na funkcji dziekana. Odczytano także list od mec. Piotra Wnuka. Historyczną podróż w czasie przez sześć ostatnich dekad bydgoskiej palestry zakończyło wystąpienie obecnej dziekan, adw. Justyna Mazur.

Uroczystości w Operze Nova zakończył premierowy pokaz filmu pt. „Kobiety Adwokatury”, ukazujący blaski i cienie zawodu adwokata z perspektywy kobiecej. W trakcie premiery na sali obecne były bohaterki filmu, reprezentujące różne pokolenia kobiet wykonujących zawód adwokata oraz autor filmu Remigiusz Zawadzki z bydgoskiej Fundacji Art-House. Film został sfinansowany przez Naczelną Radę Adwokacką.

Obchodom jubileuszowym towarzyszyło posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się 25 czerwca.

Izba bydgoska to 283 adwokatów i 46 aplikantów adwokackich (stan na 30.04.2016). Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy jest adw. Justyna Mazur. Funkcję tę sprawuje drugą kadencję. Funkcję wicedziekana pełni adw. Jarosław Wyrębski. Prezesem adwokackiego Sądu Dyscyplinarnego jest adw. Wojciech Szweda. Funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pełni adw. Ewa Czerska, a Rzecznika Dyscyplinarnego adw. Justyna Komowska. Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej to adwokaci: Sławomir Maciejewski, Mariola Lehmann, Daniel Lakner, Andrzej Biliński, Michał Bukowiński, Maciej Sokal, Grzegorz Hawryłkiewicz, Beata Lorkowska i Karolina Korkowska-Krokos.

Jednym z ważniejszych zadań, jakie stawia sobie bydgoska palestra jest edukacja. Na początku czerwca br. izba bydgoska zakończyła pilotażowy projekt „Mediacje w szkole w praktyce”, który realizowała wraz z Kuratorium Oświaty w całym województwie kujawsko-pomorskim. W ramach projektu, którego celem było promowanie idei mediacji rówieśniczych, przeprowadzono szkolenia dla 820 uczniów z 42 szkół podstawowych z całego regionu. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/