Bydgoska izba zainaugurowała „Mediacje w szkole w praktyce”

Izba Adwokacka w Bydgoszczy oraz Kuratorium Oświaty rozpoczęły 15 lutego program „Mediacje w szkole w praktyce”.  Uroczysta inauguracja programu miała miejsce w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 59 szkół z województwa. To pierwsza w Polsce tego typu inicjatywa prowadzona przez izbę adwokacką na tak szeroką skalę. 

W konferencji wzięło udział blisko 150 osób, w tym dyrektorzy szkół, nauczyciele, członkowie samorządów uczniowskich z całego województwa, pracownicy kuratorium oświaty, adwokaci i aplikanci bydgoskiej izby adwokackiej oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele mediów.

Konferencję rozpoczęła Bogna Wojciechowska-Blachowska, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty, która przywitała wszystkich zgromadzonych w sali i zwróciła uwagę na potrzebę uczenia mediacji. - Bardzo dziękuję Okręgowej Radzie Adwokackiej za to, że przyjęła nasze zaproszenie, że wzięła pod uwagę nasze sugestie wynikające z doświadczeń. Analizując skargi, które do nas wpływają, odnosimy wrażenie, że gdyby istniała mediacja, rozmowa i chęć wsłuchania się w to, co mówi do nas druga osoba, po prostu tych skarg byłoby o wiele mniej.

Następnie głos zabrała adw. Justyna Mazur, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, która opowiedziała o okolicznościach podjęcia współpracy z Kuratorium.  - Bardzo się cieszę, że mogliśmy odpowiedzieć na potrzeby Kuratorium. Kilka miesięcy temu zgłosiliśmy się z propozycją poprowadzenia zajęć ogólnie dotyczących prawa. Okazało się, że w szczególności interesują Państwa mediacje, a dobrze się składa, bo przy naszej Okręgowej Radzie Adwokackiej bardzo prężnie działa Ośrodek Mediacyjny.

Dziekan ORA w Bydgoszczy zwracając się do zgromadzonej na sali młodzieży, wskazała na podobieństwo zawodu mediatora do sędziego i adwokata. - Sztuka mediacji nie jest łatwa. Bo z jednej strony trzeba być osobą niezaangażowaną w spór, czyli trzeba mieć dystans do tego, o co spierają się strony. Jesteśmy tylko ludźmi, mamy swoje słabości, nasze sympatie są po którejś ze stron. Mediator musi nauczyć się, jak zachować obiektywizm - być jak sędzia. Musi też zachować tajemnicę, a tajemnica jest filarem zawodu adwokata.

Po oficjalnych przemówieniach, głos zabrali adwokaci bydgoskiej izby. Jako pierwsza wystąpiła adw. Karolina Korkowska-Krokos, która opowiedziała o „Mediacji jako alternatywnej metodzie rozstrzygania sporów”. Następnie adw. Sławomir Szymański omówił zagadnienie „Mediacja – zawód czy misja”, a adw. Aleksander Domek przedstawił kwestię „Mediacji szkolnych jako sposobu rozwiązywania konfliktów społecznych i kształtowania postaw obywatelskich na poziomie szkoły". Na koniec spotkania apl. adw. Mariola Wach przybliżyła „Dobre praktyki mediacji rówieśniczych”.

Konferencja stanowiła wstęp do programu  „Mediacje w szkole w praktyce”. Kolejny etap nastąpi już 2 marca 2016 r. Będą to warsztaty z mediacji dla nauczycieli ze szkół, które zgłosiły się do programu. Warsztaty odbędą się w godz. 10-14 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy.

Warsztaty dla młodzieży szkolnej rozpoczną się 15 marca i potrwają do końca kwietnia 2016 r.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski