Bydgoszcz: adwokaci szkolili z mediacji nauczycieli z 59 szkół


Adwokaci z bydgoskiej izby poprowadzili 2 marca warsztaty z mediacji dla nauczycieli z 59 szkół z całego województwa kujawsko-pomorskiego, które zgłosiły się do udziału w programie. 

„Mediacje w szkole w praktyce” to pierwszy w Polsce pilotażowy program z zakresu mediacji, prowadzony przez izbę adwokacką wieloetapowo na tak szeroką skalę. Program przewiduje zajęcia z mediacji dla uczniów szkół podstawowych, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz kuratorów oświaty.

W szkoleniu, które odbyło się 2 marca w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy, wzięli udział m.in. pedagodzy szkolni i wychowawcy. Szkolenie poprowadzili adwokaci z Centrum Mediacyjnego, działającego przy Sądzie Arbitrażowym przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w  Bydgoszczy:  adw. Karolina Korkowska-Krokos, adw. Monika Maskalska, adw. Aleksander Domek oraz aplikanci: apl. adw. Mariola Wach, apl. adw. Paulina Rodewald, apl. adw. Joanna Wawrzyniak-Zaczyńska oraz apl. adw. Łukasz Grochowski.

Organizatorzy programu mają nadzieję, że inicjatywa przyczyni się obniżenia poziomu agresji wśród dzieci, a tym samym poprawi bezpieczeństwo w szkołach. Jak wynika z  raportu Instytutu Badań Edukacyjnych, około 10 proc. polskich uczniów jest systematycznie dręczonych, a przemoc werbalna jest powszechna. Dzieci i młodzież narażone są na różnego rodzaju agresywne zachowania – od wyzwisk, przez wykluczanie z grupy po kradzieże i pobicia.  Jednak wciąż największy problem stanowi przemoc werbalna. Mediacja może stanowić klucz do rozwiązania tego typu problemów.

Zajęcia z mediacji skierowane do uczniów rozpoczną się  15 marca i potrwają do końca kwietnia 2016 r. Program obejmie 59 szkół z całego województwa kujawsko-pomorskiego. 

zdjęcia Przemysław Obarski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/