Bydgoszcz, Białystok, Wałbrzych: Adwokaci na pomoc dzieciom

Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy zorganizowała akcję z myślą o dzieciach z rodzin poszkodowanych przez nawałnicę, która dotknęła w sierpniu 2017 r. woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie.

To, co wydarzyło się latem mioniego roku wstrząsnęło całą Polską. Adwokaci włączyli się w pomoc finansową dla gmin, które najbardziej ucierpiały w wyniku działania żywiołu. Byli też na miejscu, działali "w terenie" udzielając bezpłatnej pomocy prawnej obejmującej m.in. przygotowywanie wniosków o odszkodowanie.

Adwokaci nie zapomnieli o potrzebujących także zimą. Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy zorganizowała akcję skierowaną do dzieci z rodzin dotkniętych sierpniową tragedią. Na apel bydgoskiej izby odpowiedziały Izba Adwokacka w Białymstoku z dziekan adw. dr  Agnieszką Zemke-Górecką na czele oraz Izba Adwokacka w Wałbrzychu z dziekanem adw. Jerzym Lachowiczem. Zebrane środki przeznaczono na organizację zimowych półkolonii dla dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego. 

Z myślą o najmłodszych przygotowano liczne atrakcje obejmujące m.in. aquazimowisko, warsztaty taneczne, turniej piłkarski oraz wyjazd do parku trampolin w Bydgoszczy. Dla młodzieży zorganizowano m.in. wycieczkę do kina oraz zwiedzanie nowo otwartego lodowiska TORBYD.

Akcję z ramienia Bydgoskiej Izby Adwokackiej koordynował adw. Sławomir Szymański.

Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy wsparła ponadto podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Stolarskiej 2 w Bydgoszczy. Środki przekazane placówce przeznaczono na organizację zajęć dla dzieci na czas trwania w ośrodku prac remontowych przypadających na okres ferii zimowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej akcji!

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry