Bydgoszcz: Finał projektu „Mediacje w szkole w praktyce”


Druga edycja projektu edukacyjnego „Mediacje w szkole w praktyce”, realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Bydgoską Izbę Adwokacką, zakończyła się 6 czerwca. 

Przez ostatnich 5 tygodni 55 uczniów klas 4-6 z 13 szkół województwa kujawsko-pomorskiego szkoliło się w zakresie mediacji rówieśniczych. Uczniowie ci zostali wytypowani spośród tych, którzy brali udział w pierwszym etapie programu w minionym roku. Wcześniej w szkoleniach wzięli udział pracownicy Kuratorium Oświaty. Zajęcia prowadzili adwokaci i aplikanci adwokaccy Bydgoskiej Izby Adwokackiej. Koordynatorem programu była adw. Karolina Korkowska-Krokos.

We wtorek, 6 czerwca w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy odbyły się ostatnie zajęcia w ramach kolejnego etapu programu. Na zakończenie warsztatów uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy „Młodego Mediatora”.

Program “Mediacje w szkole w praktyce” zainicjowany został w listopadzie 2015 r. przez Bydgoską Izbę Adwokacką oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Celem programu jest upowszechnienie idei pokojowego rozwiązywania konfliktów. Program zakładał także obniżenie poziomu agresji wśród dzieci oraz poprawę bezpieczeństwa w szkołach. Szkolenia z mediacji prowadzili adwokaci, aplikanci adwokaccy, mediatorzy z Centrum Mediacji działającym przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy. Szkolenia objęły kuratorów oświaty, nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych.

W drugiej edycji projektu wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kruszynie; Szkoły Podstawowej w Janikowie; Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy; Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złotnikach Kujawskich; Zespołu Szkół w Boniewie; Szkoły Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy; Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Szubinie; Szkoły Podstawowej im. Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie; Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy; Szkoły Podstawowej w Ugoszczu; Publicznej Szkoły Podstawowej w Służewie; Szkoły Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy.    

foto Przemek Obarski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/