Bydgoszcz: konferencja "Język(i) w prawie"

Jakie możliwości daje prawnikowi praca biegłych językoznawców i tłumaczy przysięgłych? Jakie kompetencje powinny posiadać te osoby? Jak efektywnie wykorzystać ich pracę w praktyce prawniczej? To tylko niektóre z pytań, na które poszukiwano odpowiedzi w trakcie konferencji pn. "Język(i) w prawie", która odbyła się 11 czerwca w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. 

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali badacze z różnych ośrodków krajowych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Języka Polskiego PAN w Warszawie) i zagranicznych (Uniwersytet Europejski Viadrina) – leksykografowie, biegli sądowi w zakresie językoznawstwa, tłumacze przysięgli oraz sędziowie. 

Celem konferencji było z jednej strony ukazanie środowiskom prawniczym zasad przeprowadzania wykładni językowej oraz sposobów krytycznego korzystania ze słowników; z drugiej zaś – ukazanie możliwości wykorzystania pracy biegłych językoznawców i tłumaczy przysięgłych w codziennej pracy prawnika. 

Konferencję zorganizowali:  Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", oddział w Bydgoszczy, Związek Prawników Polskich z siedzibą w Bydgoszczy, Izba Adwokacka w Bydgoszczy oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. 

Szczegółowy program konferencji: (zobacz program)

Fot. Przemysław Obarski 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry