Bydgoszcz: sukces programu „Mediacje w szkole w praktyce”

Program „Mediacje w szkole w praktyce”, realizowany przez Okręgowaą Radę Adwokacką w Bydgoszczy oraz Kuratorium Oświaty, zakończył się sukcesem. Przeszkolono 820 mediatorów rówieśniczych z 41 szkół województwa kujawsko-pomorskiego.

W środę, 8 czerwca, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja podsumowująca pilotażowy program „Mediacje w szkole w praktyce”. Choć pilotaż dobiegł końca, organizatorzy i uczestnicy zapewniają, że będą kontynuować współpracę już po wakacjach.

- Kiedy w zeszłym roku spotkałam się z panią kurator nie przypuszczałam, że to nasze wspólne przedsięwzięcie będzie tak ogromnym sukcesem. Do tej pory nigdzie w Polsce żadne ze środowisk prawniczych nie zorganizowało szkolenia dla uczniów i nauczycieli na taką skalę, jak my w województwie kujawsko-pomorskim. – powiedziała adw. Justyna Mazur, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.  

Dziekan przypomniała, że jednym z zadań adwokatury jest edukacja oraz że program nie zostałby zrealizowany, gdyby nie wsparcie Naczelnej Rady Adwokackiej. Następnie dziekan zwróciła się do obecnych na sali uczniów i nauczycieli. - Jesteście teraz wyposażeni w wiedzę teoretyczną i pierwsze doświadczenia praktyczne. Mamy nadzieję, że pomogą wam one w rozwiązywaniu codziennych szkolnych konfliktów, jakie pojawią się między waszymi rówieśnikami. Chciałabym również w imieniu wszystkich adwokatów i aplikantów podziękować nauczycielom za serdecznie przyjęcie nas w szkołach – dodała.

Jolanta Metkowska, dyrektor Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty podziękowała Bydgoskiej Izbie Adwokackiej za pilotaż. Podziękowała również pedagogom, za to, że poświęcili swój dodatkowy czas i pracę na to, aby to duże przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Wyraziła również chęć dalszej współpracy z bydgoską izbą w zakresie edukacji  mediacji rówieśniczych. 

Efekty programu – 820 mediatorów rówieśniczych

Następnie przyszedł czas na podsumowanie programu, którego dokonał adw. Sławomir Szymański. Podkreślił on, że cele programu, takie jak promowanie idei mediacji rówieśniczych oraz zachęcenie nauczycieli i uczniów do tworzenia ośrodków mediacji rówieśniczej, zostały z sukcesem zrealizowane.Podkreśli wagę powstania w przyszłości tego typu ośrodków w placówkach szkolnych. - Zależy nam, aby w szkołach powstały tego typu ośrodki mediacji rówieśniczych, do których uczniowie mogą przyjść zgłosić swój problem i uzyskać pomoc w jego rozwiązaniu. To jest szczególnie ważne zwłaszcza w dzisiejszym społeczeństwie tzn. hejtu z którym spotykamy się na Facebooku i szeroko pojętym Internecie. – powiedział adw. Sławomir Szymański.

Efektem programu jest 820 przeszkolonych mediatorów rówieśniczych z 41 szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Ogółem tylu uczniów klas 4-6 szkół podstawowych wzięło udział w programie. W trakcie zajęć z adwokatami poznali tajniki pracy mediatora i nauczyli się na przykładach rozwiązywać konkretne sytuacje konfliktowe.

Sławomir Szymański zwrócił również uwagę na to, że program od początku cieszył się popularnością wśród szkół, co dobrze rokuje na przyszłość. Podkreślił także, że wymiernym efektem programu jest wzrost wiedzy na temat mediacji. - Jest to szczególnie istotne, ponieważ formalnie w polskim systemie prawnym mediacje funkcjonują od 2005, więc już 11 lat, a wiele osób nadal o mediacjach wie bardzo mało. Bywa i tak, że strony dowiadują się o mediacji dopiero wówczas, gdy zostaną do niej skierowane przez sądy. – przyznał.

Konferencję zakończyło wystąpienia aplikantki adwokackiej Marioli Wach pt. „Mediacje rówieśnicze – dlaczego warto”, która przypomniała, jakie są korzyści płynące ze stosowania mediacji rówieśniczych w procesie edukacji.

Po wystąpieniu wyświetlony został film podsumowujący program oraz zaprezentowane zdjęcia z zajęć prowadzonych w szkołach.

Biuro Prasowe ORA w Bydgoszczy

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/