Do adwokackiej izby rzeszowskiej dołączyło 105 nowych adwokatów

W Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego 19 lipca 2017 r. odbyło się uroczyste ślubowanie adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Do ślubowania przystąpiło 105 nowych członków rzeszowskiej palestry.

Dziekan ORA adw. dr Piotr Blajer powitał nowych adwokatów, ich rodziny, patronów oraz pozostałych uczestników uroczystości, wśród których był także członek NRA adw. Bartosz Grohman. Następnie odebrał ślubowanie.

Podczas uroczystości wręczono nagrody adwokatom, którzy uzyskali najlepszy wynik z egzaminu adwokackiego.

Do grona wyróżnionych należą:

– adw. Katarzyna Kajmowicz

– adw. Beata Kowalska

– adw. Michała Partyka

– adw. Elżbieta Rajtar

– adw.  Katarzyna Różowska

– adw. Barbara Szałda

– adw. Ewelina Szczepanek

– adw. Ewelina Urban

Szczególne gratulacje należy złożyć adw. Ewelinie Urban, która z wszystkich przedmiotów objętych egzaminem adwokackim uzyskała oceny bardzo dobre.

Po ślubowaniu dziekan ORA adw. dr Piotr Blajer, wicedziekan adw. Władysław Finiewicz  oraz adw. Bartosz Grohman w krótkich przemówieniach życzyli nowym adwokatom wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i pracy zawodowej, podkreślając znaczenie zawodu adwokata i konieczność jego etycznego wykonywania.

W imieniu nowych adwokatów podziękowania skierowane do przedstawicieli samorządu adwokackiego oraz patronów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierali osoby stojące u progu kariery zawodowej, złożyła adw. Agnieszka Kulka.

Był to wyjątkowy moment zarówno dla ślubujących, jak i ich bliskich obecnych na uroczystości.

Uroczystość uświetnił koncert kwintetu akordeonowego Ambitus5.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/