Dyskusje panelowe w ORA w Lublinie


W dniach 18 i 19 października 2018 roku odbyły się dwa panele dyskusyjne zorganizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie.

Pierwszy z nich, nt. „Specyfika przestępstw przemocy domowej”, odbył się 18 października 2018 roku w Trybunale Koronnym w Lublinie. Wydarzenie objął patronatem honorowym Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk, zaś udział w nim wzięli znakomici prelegenci: sędzia w Sądzie Rejonowym w Łobzie Arkadiusz Krupa, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie w stanie spoczynku, mediator Marta Gierczak, Zastępca Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej Adam Mołdoch, Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Lublinie Agnieszka Rojowska,  przedstawicielka biura Rzecznika Praw Obywatelskich Zespołu ds. Równego Traktowania Katarzyna Wilkołaska–Żuromska, Prezes Fundacji Centrum Praw Kobiet Urszula Nowakowska, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lublinie Dorota Komotajtis, psycholog, pedagog, wykładowca KUL dr Ewelina Świdrak, koordynator sekcji do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie Małgorzata Rabczewska, oraz członek Stowarzyszenia AGAPE adwokat Anna Wieczorek-Poleszak. Panel podzielony został na dwie części, pierwszą z nich poprowadziła adwokat Seweryna Sajna, drugą część adwokat Monika Sokołowska.

W pierwszej części prelegenci wypowiadali się w temacie „Przemoc domowa a przestępstwa związane z przemocą domową – relacja pojęć”, zaś w drugiej dyskutowali na temat „Wpływ mechanizmów psychologicznych u pokrzywdzonych przestępstwami związanymi z przemocą domową na przebieg postępowania karnego”.

Spotkanie to służyło wzmocnieniu współpracy różnych podmiotów zajmujących się sprawami przemocy domowej i wymianie doświadczeń. Prelegenci omówili, z jakimi problemami stykają się w swoim obszarze działań i wspólnie starali się wskazywać na skuteczne ich rozwiązania.

Najwięcej emocji wzbudziła dyskusja wokół instytucji Niebieskiej Karty. Każdy z uczestników  omawiał własne doświadczenia i spostrzeżenia związane z tą procedurą, przy czym były one zarówno pozytywne, jak i negatywne. Nie zabrakło też głosów zabieranych przez publiczność. Prelegenci omówili ponadto, jakie mechanizmy psychologiczne rządzą zarówno ofiarami przemocy domowej, jak i sprawcami, dlaczego postępowania karne, zwłaszcza na etapie postępowania przygotowawczego, kończą się ich umorzeniem. Wszyscy zwracali uwagę na potrzebę edukacji zarówno stron postępowania, ale i podmiotów zajmujących się tą tematyką.

W kolejnym dniu, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie odbył się drugi panel dyskusyjny nt. „Wizerunek prawnika w mediach społecznościowych” z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli: rysownik, prowadzący na facebooku stronę Ślepym Okiem Temidy - sędzia w Sądzie Rejonowym w Łobzie Arkadiusz Krupa, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury adwokat Ewa Krasowska, autorka artykułów prasowych, założycielka i administratorka profilu na facebooku Pokój Adwokacki oraz grup na portalach społecznościowych, m. in. Prawniczki nie tylko o prawie -  adwokat Joanna Parafianowicz, muzyk, organista, pilot szybowców - adwokat Adam Załęski, autor książek kryminalnych – adwokat Maksymilian Czornyj.

Panel poprowadził członek Naczelnej Rady Adwokackiej, administrator grupy na facebooku Adwokatura Polska - adwokat Bartosz Przeciechowski. Prelegenci wymienili się doświadczeniami w sprawach związanych z ich wizerunkiem w mediach, a zwłaszcza w mediach społecznościowych, również w kontekście obowiązujących zasad etyki adwokackiej. Rozmawiano również jak na wizerunek adwokata wpływają jego pasje i drugie profesje. Na bieżąco rysunki do dyskusji tworzył sędzia Arkadiusz Krupa.

Jak się okazało, każdy z prelegentów miał inny cel założenia konta na fb. Przyczyny obecności w mediach społecznościowych to m.in. chęć dowiadywania się, co dzieje się u znajomych, chęć nawiązywania kontaktów ze znajomymi, potrzeba wymiany doświadczeń, czy też potrzeba tworzenia wizerunku w kontekście drugiej profesji. Paneliści dyskutowali również na temat tego, czy aktywność mediach społecznościowych ma przełożenie na zwiększenie liczby klientów w praktyce adwokackiej. Z doświadczeń wypowiadających się wynika, że aktywność taka nie wpływa na to i nadal najskuteczniejszą formą pozyskania klienta jest tzw. marketing szeptany. Goście podkreślali potrzebę dostosowania zasad etyki adwokackiej do realiów obecnych czasów, w szczególności w kontekście modyfikacji obowiązującego zakazu reklamy.

Oba panele dyskusyjne, zorganizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie, były wydarzeniami cieszącymi się zainteresowaniem publiczności, nie tylko wśród adwokatów, ale także i innych środowisk. Niewątpliwie spełniły one dwie role – edukacyjną oraz integracyjną. Należy wyrazić podziękowania dla prelegentów, którzy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w wydarzeniach, a nam pozostaje pewien niedosyt, co będzie stanowić przyczynek dla organizacji kolejnych spotkań.

 Adw. Monika Sokołowska

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry