Dzieci uczestniczyły w procesie świętego Mikołaja


Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu zakończyła tegoroczny projekt edukacyjny, pt. „Adwokaci Izby Adwokackiej w Opolu Pomagają Poznać i Zrozumieć Prawo w Praktyce”. Do tegorocznego projektu Izba zaprosiła Sąd Okręgowy w Opolu, a także Prokuraturę Okręgową w Opolu.

Przedsięwzięcie stanowi konkurs oratorski dla uczniów pt. „Bronię lub oskarżam wybranych bohaterów literackich, których życie postawiło w niełatwej sytuacji – w oparciu o współczesne zasady prawa”, realizowane jest w Opolu z wybranymi szkołami podstawowymi. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży oraz jest wspierane przez nauczycieli i rodziców.

Projekt polega na wskazaniu przez szkoły lektur, z danego okresu historycznego, z których dzieci dokonują wyboru bohaterów literackich, których zachowania można zakwalifikować i ocenić w oparciu o współczesne zasady prawa. W projekcie skupiono się na konwencji klasycznego procesu karnego, w którym konieczny jest udział oskarżyciela i obrońcy. W role procesowe wcielają się uczniowie, którzy wcześniej opowiedzieli się w kwestii potrzeby przedstawienia swojej argumentacji za lub przeciw wybranej postaci literackiej.

Dzieci, w ramach eliminacji szkolnych wygłaszają wstępne mowy obrończe lub oskarżycielskie przed jury, składającym się z sędziów, adwokatów i nauczycieli.

Wyłonione w czasie eliminacji szkolnych dzieci, jako finaliści, rozpoczynają kolejny etap zmagań pod okiem adwokatów z izby opolskiej, którzy prowadzą warsztaty z kodeksu karnego.

W ramach literackiego stanu faktycznego i działań bohaterów lektur, adwokaci wraz z dziećmi przyporządkowują odpowiednią normę prawną, a następnie uczestnicy wykorzystuja je w swoich mowach obrończych bądź oskarżycielskich.

W tym roku w projekt zaangażowali się także aktorzy z opolskiego Teatru Lalki i Aktora, którzy pracowali z dziećmi nad wymową, emisją głosu, gestykulacją.

Przygotowania te doprowadziły uczestników do rozprawy finałowej, która odbyła się w dniu 4 grudnia br. przed Sądem Okręgowym w Opolu.

Wystąpieniom oskarżycielskim i obrończym przysłuchiwali się zawodowi sędziowie, którzy na co dzień orzekają w wydziałach karnych opolskich sądów.

Inscenizacja w pełni odtwarza postępowanie karne przed sądem, biorąc pod uwagę wszystkie elementy procesu, takie jak: zawiadomienie finalistów o rozprawie, wywoływanie rozpraw, wywieszenie wokandy, a w końcu wygłoszenie wyroku wraz z ustnymi motywami przez sąd. Wszystkich uczestników rozprawy obowiązują także urzędowe stroje – togi.

Do roli przeciwników procesowych zaproszono także adwokatów i aplikantów adwokackich z izby opolskiej, którzy byli adwersarzami dzieci w ich wystąpieniach.

W tym roku Izba Adwokacka w Opolu, jako organizator zaskoczyła wszystkich uczestników wywołaniem  sprawy oskarżonego św. Mikołaja, który, zasiadając na ławie oskarżonych, usłyszał zarzuty, między innymi zniszczenia mienia, oszustwa i in. Na szczęście, skuteczny obrońca, którym był adw. Marian Jagielski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu doprowadził do uniewinnienia przez sąd św. Mikołaja.

Wszyscy uczestnicy rozprawy finałowej otrzymali upominki, do których dołączono także nagrodę książkową ufundowaną przez Rzecznika Praw Dziecka, który poparł wydarzenie.

O atrakcyjności tej inicjatywy niech świadczą podziękowania samych uczestników i ich rodziców, którzy podchodzili do organizatorów ze słowami wdzięczności za możliwość uczestniczenia w takim wydarzeniu.

Projekt, oprócz celu edukacji prawnej, uczy dzieci umiejętności budowania wypowiedzi, przekonywania oraz uzasadniania.

Adw. Katarzyna Konowalczuk

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry