Dziekan ORA w Warszawie interweniuje w sprawie gróźb kierowanych wobec adw. Jakuba Wende

Adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wydał 17 października oświadczenie, w którym wzywa władze państwowe, a szczególnie Prokuratora Generalnego do podjęcia niezwłocznych działań celem ścigania i ukarania sprawców gróźb kierowanych pod adresem adw. Jakuba Wende, w związku z podjęciem przez niego roli obrońcy adw. Romana Giertycha.

Groźby kierowane wobec adwokata w związku z jego działalnością adwokacką, godzą nie tylko w dobra jego i jego klienta, ale w cały system bezpieczeństwa prawnego i ochrony praw i wolności – tłumaczy dziekan ORA w Warszawie.

- Adwokaci w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych muszą działać odważnie i niezależnie, wolni od presji i nacisków. Tylko w takich warunkach mogą realizować swoją rolę, niezbędną w demokratycznym systemie ochrony praw i wolności. – czytamy.

czytaj oświadczenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski